29.10.2018

Sõbrakese lasteaed viis läbi rahvusvahelise seminari kaasava hariduse teemal

11.–12. oktoobril 2018 toimus Tallinna Sõbrakese Lasteaias rahvusvaheline koolitusseminar teemal „Kaasav haridus HEV laste õppe- ja kavatustöös“.

Õppepäeval osalesid erirühmadega töötavate Tallinna lasteaedade direktorid, õppealajuhatajad ja õpetajad. Tervitussõnad ütles lasteaia direktor Irina Tumanova. Avaettekandega esines Tallinna Õppenõustamiskeskuse (TÕNK) direktor Milena Pogodajeva, kes rääkis TÕNK-i teenustest ja tööst hariduslike erivajadustega lastega.

Seminaril tehti tutvust erivajadustega laste integreerimise ja kaasamise võimalustega tavarühmade laste tegemistesse. Seejärel vaadati filmi Sõbrakese lasteaia õppe- ja kasvatustöö eripärast eriilmelistes rühmades ja hariduslike erivajadustega (HEV) laste kaasamisest tavarühmade tegemistesse.

Külalistena esinesid Peterburi 104. lasteaia pedagoogid. Õppealajuhataja Natalja Kuznetsova rääkis, kui oluline on tugiisiku roll erivajadusega lapse kaasava hariduse programmis. Olga Vlassova ühingust „Eriline maailm“ tutvustas seal kasutatavat alternatiivkommunikatsiooni süsteemi ja selle tulemuslikkust.

Teine päev oli töötubade päralt. Näidati ja õpiti erinevaid kaasamise võimalusi alates laulu- ja ringmängudest, mida tutvustasid külalised Peterburist, kuni tegevusteni infotehnoloogia võimaluste ja eesti keele õppe kasutamiseni, mida viisid läbi kohalikud õpetajad. Tegevusi 6-7aastastega näitasid Jelena Rattik ning Oksana Grebinštšikova ning 3-4aastastega Olga Guljajeva ning Margarita Karasjova.

Kahepäevane seminar möödus hubases ja töises õhkkinnas. Huvitav oli kuulata ja võrrelda õppekorraldust ja haridussüsteemi. Erinevad kogemused ja süsteemid HEV laste kaasamisel ja integreerimisel tavarühmadesse andis palju mõtlemisainet. Selgus, et kahel lasteaial on üsna palju ühiseid jooni. Kõikidest ettekannetest jäi kõlama mõte ja teadmine, kui tähtis on lapse sotsiaalse arengu edule varajane sekkumine, tugisüsteemide kaasamine.

Oluline osa seminari korraldamisel ja läbiviimisel oli direktor Irina Tumanoval ja logopeed Olga Kryloval, kuid tänusõnu väärivad kõik lasteaia töötajad, sest igaüks andis oma panuse ürituse õnnestumisse.

 

Sirje Ploom, Tallinna Sõbrakese Lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: