07.11.2019

MUPO: sõlmige juba täna leping katuselt lund koristava firmaga

Nädalavahetusel Haanjas ja eile Viljandis maha sadanud lumi on märguanne, et iga hetk võib talv saabuda kõikjale üle Eesti sh Tallinna. Sellega seoses paneb mupo kõikidele korteriühistutele ja kinnistuomanikele südamele, et just praegu on viimane aeg sõlmida leping konkreetse katustelt lund koristava firmaga, kes teile vajaduse korral kiiresti appi tuleb.

Samuti on viimane aeg muretseda lumekoristusvahendeid ja vahendeid libeduse tõrjeks. Kui kinnistu omanik puhastusala puhastamisega ise toime ei tule, siis tuleks leida lepingupartner, kes selle töö ära teeks. 

"Pikaajalise ilmaprognoosi järgi  lund enne jaanuarikuud ei oodata,  aga nagu elu näitab - talv saabub alati ootamatult. Praegu on viimane hetk teha eeltööd ja sõlmida vajadusel leping puhastusala puhastamiseks või leping firmaga, kes tuleb kohe appi, kui tekib vajadus katuselt lund alla lükata või räästast jääpurikad eemaldada," ütles munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

"Eelkõige peaksid sellele mõtlema kinnistuomanikud, kellel varem lume koristamisega, nii koristusalalt kui katustelt jääpurikate eemaldamisega probleeme on esinenud. Varasem kogemus näitab, et kriisiolukorras on kõik firmad töödega hõivatud ja abimehi peab pikalt ootama. Paraku võib enne koristusbrigaadi kohale jõudmist juhtuda tõsine õnnetus ja siis on juba hilja kahetseda".

Tallinna linna heakorra eeskirja kohaselt peab ehitise omanik kõrvaldama ehitiselt lume ja jääpurikad ning teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel).

Kinnistu omanik peab ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel tagama ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga, paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon ning töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Ohu kõrvaldamise töö tehakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345 (alates 1.01.2020 aga mupo infotelefonil 14410). Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse.

Uudise rubriigid: