29.06.2021

Soovime mustamäelaste arvamust

Põhjanaabrite pealinnas Helsingis on juba 79 aastat kestnud traditsioon pakkuda suveperioodil linna mänguväljakutel lastele tasuta sooja lõunasööki.

Algselt oli tegemist sõjaaegse kriisimeetmena ennetamaks linlaste nälgajäämist. Tänuväärne algatus kestab aga tänaseni ning aitab lastel kõhu korralikult täis saada ka pika suvevaheaja jooksul.

Viimase aastaga on pealinnas toiduabi vajajate arv oluliselt kasvanud ning mõningaid murelikke märke osade perede hakkamasaamise osas on teisigi. Sellest tulenevalt soovime mustamäelaste arvamust, kas peaksime tegema suve lõpuni pilootprojekti, kus igal argipäeval saavad kuni 16-aastased tasuta sooja toitu?

Lugupidamisega
Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem


Avalda arvamust Facebookis!


Viimastel nädalatel on võrdlemisi palju saadetud kriitikanooli põhjanaabrite suunas, kes koroonapiirangute leevendamisel käituvad ülimalt ettevaatlikult ehk siis ehtsoomlaslikult. Kätte jõudnud suvi on toonud aga kergendust ning tööränne võib taastuda. Nii võime pahameeletormi ja avalikud pöördumised lõpetada ning taas vaadata, mida kasulikku Soome kogemusest meilgi rakendada. Põhjanaabrite pealinnas Helsingis on juba 79 aastat pakutud suveperioodil parkides lastele sooja lõunasööki. Kahjuks on Eestis sellest pikaajalisest traditsioonist väga vähe juttu tehtud. Ometi võib olla käes õige hetk sarnase programmi käivitamiseks.

Soomlaste toiduprogramm ulatub aastasse 1942, mil tegemist oli sõjaaegse kriisimeetmega, et ennetada linlaste nälga jäämist. Selle algatuse populaarsus ja efektiivsus oli aga piisava määraga, et kriisiaegsest otsusest saaks püsiv meede. Õigem olekski juba öelda traditsioon, milleta enam Helsingi elanikud suvesid ette ei kujuta. Juuni algusest augusti alguseni – kattes koolivaheaja perioodi – saavad kõik alla 16 aastased kindlatel avalikel mänguväljakutel tasuta sooja lõunasöögi. Ja seda igal argipäeval. Ainus, mida lapsed tegema peavad, on oma kausi ja kahvellusikaga kohale tulema. Toidud on mõistagi toitvad ja maitsvad, kord nädalas on sobiv menüü ka taimetoitlastele. Oluline on tähele panna, et toidu saamise õigus ei sõltu mingil viisil pere majanduslikust olukorrast, vaid sööma on oodatud kõik.

Mõistagi on tegemist ääretult populaarse võimalusega, mida tõendab 1400 kilogrammi keskmiselt päeva jooksul laiali jagatavat toitu. Algatus on jõudnud ka mitmesse teise Soome piirkonda ning aitab lahendada tühja kõhu probleemi puudustkannatavates peredes, kuid täpselt samamoodi ka peredes, kus vanemad peavad suvel olema valdavalt tööl ning lapsed veedavad pikki päevi omapäi. Suvist sooja lõunat ei peetagi enam niivõrd sotsiaalseks meetmeks, vaid juba üheks osas Soome enesestmõistetavatest teenustest.

Koroonakriis lõi ootamatult meie kõigi jaoks harjunud elukorralduse ning kahjuks pidid paljud pered sealjuures tõdema sissetuleku langust või sootuks kadumist. Abikäe ulatas erinevate meetmetega riik ning suur töö tehti ära ka Tallinnas. Praeguseks oleme viiruse teise laine seljatanud ning Eesti majanduse näitab head minekut. Optimismiga vaadatakse ka järgmisesse aastasse. Selle kõrval kasvab aga jätkuvalt nende inimeste hulk, kes otsivad võimalusi toiduabi saamiseks. Hiljuti toidu raiskamise vähendamise kampaaniat käivitades tõdes sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, et toiduabi vajavate inimeste arv on aastaga kasvanud pea 100%. Sarnaseid murelikke märke on täheldanud näiteks ka pealinna sotsiaaltöötajad.

2006. aastast hakati Eestis pakkuma põhikooli õpilastele tasuta koolitoitu. Tegemist oli märgilise otsusega – võib olla ehk isegi paigutada see mõttes viimase paarikümne aasta jooksul tehtud väga oluliste otsuste reas päris kõrgele kohale. See, et lastel ja noortel oleks vähemalt kord päevas võimalik saada sooja toitu, on tähtis. Vaevalt, et väga vaidlejaid leidub. Kui kooli parajasti pole, siis ei saa loota ka koolitoidule, suvevaheaeg on aga võrdlemisi pikk.

Arvestades signaale sotsiaaltöötajatelt ning pöördumisi toiduabi saamiseks tundub olevat mõistlik katsetada Helsingi eeskujul suvist tasuta lõuna meedet ka Eesti omavalitsustes. Veel sel suvel on võimalik pilootprojektidega pihta hakata ning kui huvi ja vajadus kujunevad piisavalt suureks, siis leitakse kindlasti võimalusi sellega jätkamiseks ka edaspidi.

Uudise rubriigid: