03.06.2021

Sotsiaalministeeriumi tänukampaania lapsevanematele

Ütle avalikult „Aitäh!” lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud.

Sotsiaalministeeriumi tänukampaania lapsevanematele! COVID-19 kriisi ajal oleme õppinud märkama neid inimesi meie ümber, kelleta võib elu täielikult peatuda. Arstid, politseinikud, õpetajad jpt on kriisi ajal asendamatud ning nende suunas avaldatud tänu ja kiidusõnad on täiesti õigustatud.
Viimane aasta on harjumuspärase elu pea peale pööranud ka lapsevanemate jaoks, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. Koroonakriisist põhjustatud piirangud on pannud vanemate õlule koorma olla täiskohaga õpetaja, treener, vaba aja planeerija, nõustaja ja kokk, täites seejuures ka oma töökohustusi ja hoolitsedes oma paarisuhte eest. Lastevanemad vajavad tuge, mõistmist ja avalikku tunnustust, et koroonakriisist põhjustatud olukorraga toime tulla.
Tänukampaaniaga ja kooliaasta lõpusirgel soovime tunnustada ning tänada kõiki lapsevanemaid tehtud raske töö eest distantsõppel, vanemaid, kes on oma lastel võimaldanud lasteaiast koju jääda ja eesliinitöötajaid, kes on oma perede arvelt olnud toeks teistele kodanikele.
Lapsevanemate tänamiseks on kirjutatud ka tänulaul, mida esitavad Laulupesa lapsed koos Koit Toomega.

Samal ajal juhime tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise
võimalustele. Mõistame, et see kõik on lastevanemaid suuresti kurnanud. Teadmatus, kaua
kriisiolukord veel kestab, tekitab ärevust ja mõningal juhul ka depressiooni. See aga mõjutab
otseselt nii laste kui ka lastevanemate heaolu ning toimetulekut koduses keskkonnas. Ükski
lapsevanem ei peaks oma murega olema üksi. Julgustame siinkohal kõiki vanemaid küsima
abi selleks mõeldud kanalites - www.lasteabi.ee ja www.tarkvanem.ee

Ka Tallinna Lotte Lasteaed ühineb tänukampaaniaga ning TÄNAME OMA ARMSAID LAPSEVANEMAID! Hindasime väga teie panust ja koostööd!