04.06.2020

Startup Estonia toetab Eesti iduettevõtluse arendamist 200 000 euroga

Startup Estonia toetab Eesti iduettevõtluse arendamisele suunatud algatuste ja arenguprogrammide läbiviimist 200 000 euroga, mis jaotub kaheksa hanke raames valitud projekti vahel summas kuni 25 000 eurot.

Startup Estonia kogukonna arendusjuht Liisi Org sõnas pressiteates, et valitud algatused aitavad kaasa Eesti iduettevõtluse tasakaalustatud ja mitmekesisele arengule ning oluliseks kriteeriumiks nende valikul oli eristumine olemasolevatest programmidest.
"Võitjad keskenduvad senisest rohkem koostööle, regionaalsele arengule ja mitmekesisusele, näiteks noortele ja naistele. Samuti on projektid ka varasemast pikaajalisemad ning kindlasti ka suurema mõjuga," lisas Org.

Rahastuse saavad regionaalset iduettevõtlust arendavad programmid ja iduettevõtetele mõeldud projektid, samuti mitmekülgsuse kasvamist soodustavad ja noortele suunatud arenguprogrammid, mis arendavad iduettevõtjalikku mõtteviisi.

Prototron, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Pärnumaa Arenduskeskus ja Tallinna Teaduspark Tehnopol viivad läbi ühisprojekti, mis keskendub regionaalse ökosüsteemi arendamisele väljaspool suuri tõmbekeskusi, keskendudes Narvas, Pärnus ja Võrus eesti- ja venekeelsetele iduettevõtjatele ja ettevõtluskogukondadele.

HK Unicorn Squad algatab üle-eestilise noortele tüdrukutele suunatud projekti, mille eesmärgiks on tüdrukute aktiivse eluhoiaku kasvatamine ning nende osakaalu suurendamine iduettevõtluses ja tehnoloogia valdkonnas. Projekti raames pakutakse tuge ja tasuta vahendeid neile, kes soovivad käivitada 7- kuni 14-aastastele tüdrukutele mõeldud tehnikaringi oma kodukohas või koolis.
Hetkel tegutseb HK Unicorn Squad huviringides kokku 1000 tüdrukut ning grupid asuvad üle Eesti, kusjuures suur hulk gruppe asuvad väljaspool suuremaid keskusi.

Tartu Teaduspargi ja Tallinna Teaduspargi Tehnopol teaduse kommertsialiseerimise programm aitab kaasa ulatuslikul teadustööl ja kõrgtehnoloogilisel inseneerial põhinevate ehk deep tech projektide arvu kasvule ja süstematiseeritud deep tech ettevõtte laborist äriks kujundamisel.
Projekti meeskond soovib luua ja käivitada teaduse kommertsialiseerimise ahelat alustades ülikoolidest ning liikudes tugiorganisatsioonide toel erakapitali kaasamise ja klientideni.

Civitta Eesti töötas välja naistele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärgiks on naiste suunamine iduettevõtlusesse, osalejate motiveerimine ja toetamine. Projekti raames luuakse Eesti nais-ettevõtjatele tugivõrgustik ning aidatakse naiste poolt asutatud ja juhitavad iduettevõtted kasvule ning toetatakse neid ka investeeringute kaasamisel.

Eesti Tervisemajanduse Koda käivitab uudse inkubaatori ja kogukonnakeskuse, mis täiendab tervisemajandust kui prioriteetset ja kasvavat valdkonda, keskendudes tervisevaldkonna eripäradele ja tiimide vajadustele. Programmi jooksul aidatakse iduettevõtetel paremini aru saada turust, täpsustada väärtuspakkumist, tugevdada tiimi ning aru saada edasise ettevõtte arengu etappidest ja kaasnevatest riskidest.

Vivita Estonia noortele suunatud projekt loob uudse videokoolituste sarja 9- kuni 14-aastastele noortele. Mänguliste videokoolituste eesmärgiks on ettevõtliku meelelaadi populariseerimine, laste ettevõtlikkuse, digipädevuse ja matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide ühendoskuste arendamine ning iduettevõtlusega seotud teadmiste, oskuste ja hoiakute kasvatamine.

Tallinna Teaduspark Tehnopol soovib oma arenguprogrammiga toetada iduettevõtjaid uute klientideni jõudmisel ning suurendada Eesti suurte ja keskmise suurusega ettevõtete valmisolekut koostööks iduettevõtetega ja avatust innovatsioonile.

Lift99 programm on mõeldud kasvufaasis iduettevõtjatele ning sellest saab alternatiiv täna turul olevatele osaluspõhistele inkubaatoritele ja kiirenditele. Programmi valitakse viis kõrge kasvupotentsiaaliga iduettevõtet ning projektimeeskonna toel kaardistatakse lahendust nõudvad probleemkohad, mis takistavad programmis osalejate liikumist järgmisesse arenguetappi.

Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arenguprogrammide hanget viidi läbi kolmandat korda. Sel aastal esitati kokku 35 pakkumist ning rahastuse sai kaheksa algatust summas kuni 25 000 eurot. Iduettevõtluse ökosüsteemi arendamise riigihanke kogumaht on 200 000 eurot. Kogukonnale suunatud algatuste elluviimiseks on korraldajal kuni 19 kuud.
Startup Estonia on riiklik programm Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamiseks. Programmi viib ellu Kredex. Iduettevõtluse arenguprogrammide hanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Allikas: Startup Estonia

Uudise rubriigid: