19.04.2022

Stroomi ranna suplusvee kvaliteet tunnistati heaks

Sel aastal on Stroomi rannas ujumine ametlikult lubatud, sest Terviseamet hindas Stroomi suplusvee kvaliteedi 2021. aasta suplusvee profiili alusel „heaks“.

Möödunud aastal võttis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koos Põhja-Tallinna linnaosaga kasutusele erinevaid meetmeid reostusallikate tuvastamiseks. Alates 2021. aasta suvest on võetud kokku ligi 600 punktproovi Mustjõe ojast ja Harku valgalast, mille veed suubuvad Kopli lahte ning mõjutavad Stroomi ranna suplusvee kvaliteeti.

„Tänaseks on aastane vaatlusrida olemas ning saab võrrelda toimunud muutusi. Eelmise aasta jooksul tuvastati mitmeid kinnistuid, kust juhiti osaliselt reovett sademeveekanalisatsiooni,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.  

Koostöös AS Tallinna Veega jätkuvad valgala seiretööd iganädalaselt ja aastaringselt koos veeanalüüside võtmisega. "Senine suurim probleem on mikrobioloogiliste näitajate suur varieeruvus merevees, mistõttu reostajate määramine on keeruline ja ajamahukas,“ tõdes Pihlap. 

Võrreldes 2021. aasta algusega ja varasemate läbiviidud uuringute alusel on kõige suurem mikrobioloogiliste reostuse vähenemine toimunud Harku pinnavee väljalasus. Antud väljalasus on mikrobioloogilised näitajad oluliselt paranenud. 

„Jätkame ka sel aastal tööd, et samm-sammult muuta Stroomi ranna suplusvesi puhtamaks. Samas tuleb arvestada, et tegu on suuremahuliste uuringutega ja mikrobioloogiline reostus on episoodiline,“ selgitas Pihlap.  

Linnaosa kavandab ohutuse tagamiseks Terviseameti ettepanekul nihutada supluskoha piiri põhja poole, mis aitab suplejatel lõuna pool võimaliku reostusega suplusvees vähem kokku puutuda. 2022. aasta suplushooajal jätkatakse ka suplusveeproovide võtmist Stroomi rannas igal nädalal. Tihemini võetavad suplusveeproovid  aitavad paremini Terviseametil koostada iga aastast Stroomi ranna suplusvee profiili ja teha järeldusi, kuidas Stroomi rannale taotleda sinilippu. 

Uudise rubriigid: