03.10.2020

Südalinna Kool sai TÜ Liikumislaborilt ja Eesti Vabariigi presidendilt tunnustuse

Tartu Ülikooli liikumislabor ja president Kersti Kaljulaid andsid 24. septembril 2020 Südalinna Koolile üle tiitli "Aasta tegija 2019/2020" kategoorias "Liikuma kutsuv saavutus koolis".
Liikuma Kutsuva Kooli "Aasta Tegija" laureaatide väljavalimisel lähtus komisjon põhimõttest, et eelkõige võiks esile tõsta süsteemseid ja järjepidevaid algatusi. Poolesaja nominendi seast valiti välja Südalinna Kooli kogupäevakooli mudel, kus liikumisvõimalused on läbi mõeldud terve koolipäeva lõikes.
Tallinna Südalinna Koolil on neli põhiväärtust, millest lähtutakse kooli tegevusi planeerides. Üheks põhiväärtuseks on aktiivne ja terve eluhoiak. Kogupäevakooli mudeli kasutusele võtmine on aidanud kaasa koolikultuuri muutumisele, sest see aitab luua sidusa päevakava, kus on ühendatud formaalne ja mitteformaalne õppetöö. 2019/2020 õppeaastal oli kooli üldtööplaani teemaks “Õpime aktiivselt! Terves kehas terve vaim.”
Kooli arengukava sisaldab LKK põhimõtteid toetavaid suundi ning tegevusi. Lapsevanemate rahulolu-uuringu kohaselt pooldab aktiivseid vahetunde 98% lapsevanematest. Kooli arengukavas on võetud sihiks, et suurem osa üritusi toimuksid õpilasi nende korraldamise ja läbiviimisesse kaasates.
Koolihommikud algavad võimalusel treeningu või huvitegevusega. Erinevatel kooliastmetel on päevakavas paaristunnid ja õuevahetunnid, mis toimuvad iga ilmaga. Paaristund on suurendanud aktiivõppe meetodite kasutamist ainetundides, näiteks on koridorid ja õueala muutunud õpialadeks. Õuealal on võimalus kiikuda, ronida ronilates, kasutada tõukerattaid, tasakaalulinti, mängida õuemänge, ronida madalseiklusrajal jms. Lisaks on nädalaplaanis kõigile tantsuvahetund ja erinevad mänguvahetunnid mängujuhtide juhendamisel. Oma aktiivne vahetund on iganädalaselt ka õpetajatel ja seda korraldavad II-III kooliastme õpilased. Nii on õpetajad mänginud liikumimänge, tantsinud, võimelnud jne.
Õpetajad on omavahel kokku leppinud, et iga klass saaks osaleda teatud arvu tunde aastas õuesõppes. Kogupäevakooli õhtustes tegevustes on planeeritud iga päev kaks õuetundi. Õhtuti on kogupäevakooli lastel võimalus mängida kogu koolimaja ruumides.
Oleme väga rõõmsad ja tänulikud, et meie kogupäevakooli mudelit on taaskord märgatud. Täname kõiki õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid, kes on kogupäevakooli projekti ja Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid toetanud!
Täname ka Tallinna Haridusametit ja Tallinna linna, kes on kogupäevakooli projekti ja Liikuma Kutsuva Kooli projekti tegevusi järjepidevalt toetanud!