21.02.2018

Südalinna Kooli avatud uste päevad

Kutsume kõiki sügisel 2018 kooliteed alustavaid lapsi ja nende vanemaid tutvuma meie koolimaja ja õppimise võimalustega avatud uste päevadel, mis toimuvad laupäeval, 3. märtsil kell 10.00-15.00 ja esmaspäeval, 5. märtsil kell 9.00-18.00. Koolimajja sissepääs toimub sisehoovist. Avatud uste päevade ajal on võimalus tasuta koolihoovis parkida.
Elukohajärgse kooli määramiseks saab paberil taotlusi Tallinna Haridusametisse või elektroonilisi taotlusi e-kooli kaudu esitada 1.-15. märtsini 2018. Täpsem info koolikohtade määramise kohta Haridusameti kodulehelt.
2018/2019. õppeaastal avame Südalinna Koolis vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale

  • reaalklassis toimub I kooliastmes tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika algõpe erinevate (lego)robotite abil;
  • humanitaarklassis on I kooliastmes süvendatud inglise keele õpe.
  • Vajadusel avame ka kolmanda, tavaklassi.

Õppesuunad jätkuvad II-III kooliastmes. Lisaks pakume kõigile lastele (korvpalli)treeninguid koolipäeva osana.
Klasside komplekteerimisel arvestatakse dokumentide laekumise kuupäeva ja klasside täituvust. Juunis toimuvad tutvumispäevad: lastele mängulised tegevused ja vanematele infotund.
Lisainfot kooli ja õppekorralduse kohta saab lugeda siit.