13.10.2021

Sügispidu lasteaias

Haraka lasteaias tähistati oktoobrikuist kolletamispäeva traditsioonilise sügispeoga.

Päevakangelasteks olid nii värvilised lehed, värsked aedviljad kui ka viljavihud. Muusikaõpetaja Ingridi juhendamisel esitati õpitud laule ja tantsiti teemakohaseid tantse. Lapsed esinesid luuletustega õuntest ja sügisest.  Peo põnevamaks osaks olid mängud, kus aedvilja koristusele olid kaasatud nii osavad näpud kui Dash robot. Siiruviirud ja Sillerdajad said robotit juhtides oma osavuse proovile panna.  Siiruviirude õpetaja Eive aitas  leivataignat kokku segada ja sellest värsket leiba küpsetada.