16.09.2020

Sujuv üleminek lasteaiast kooli

Et lasteaeda lõpetavale lapsele oleks üleminek kooli võimalikult sujuv, on tähtis koostööd teha kooliga. Mida ootab kool tegelikult?

Sellele küsimusele proovisid Veerise Lasteaia lastevanematele vastust anda Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi kaks särasilmset algklasside õpetajat Signe-Britt ja Tanja.

Peeti oluliseks ja toodi välja, et valdkondade põhistele oskustele on sama tähtis, kui mitte tähtsamgi lapse sotsiaalsed oskused - lapse oskus teistega suhelda, tajuda nii iseennast, kui ka partnerit, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.