24.05.2021

Süsta pargis algavad ehitustööd

Täna, 24. mail alustatakse Põhja-Tallinnas Süsta pargi ehitustöödega, mille käigus korrastatakse park, selle lähiümbrus ja TalTech Eesti Mereakadeemia esine ala. Ehitustööd toovad kaasa ajutisi liikluspiiranguid.

Esimeses etapis paigaldatakse pargisisene tänavavalgustus ning ehitatakse ümber elektri- ja sidesüsteemid.

„2018. aastal said kohalikud elanikud osaleda ideekorjes, kus kogukonna selgeks sooviks oli, et park säilitaks oma loodusliku ilme. Seega parki atraktsioone ei tule ja Süsta jääb roheliseks puhkealaks, kus korrastatakse teid, ehitatakse tänavavalgustus ja uuendatakse linnamööbel, et oleks mugavam ümbrust nautida,” ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Ehitustööde ajal on ehitustsooniks muutuvas pargis liikuda ei saa, jälgida tuleb ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Ehitustööde käigus korrastatakse ligikaudu kuue hektari suurune ala. Parki kavandatavad teerajad jälgivad praegu väljakujunenud liikumissuundi, plaan näeb ette ka lihtsalt sisse niidetavaid rajakesi. Parki diagonaalselt läbivale Süsta tänav-Mereakadeemia suunalisele promenaadile rajatakse kolme meetri laiune asfaltkattega tee. Ülejäänud pargiteed lahendatakse graniitsõelmetest kattega teedena, millede trajektoor ning laiused muutuvad olemasolevast kõrghaljastusest lähtudes. Pargiteede minimaalseks laiuseks on 1,5 meetrit. Pargiteedele rajatakse LED-tänavavalgustus ning pinkide, prügikastide ja rattahoidjatega varustatud puhkekohad, paigaldatakse ka mänguelemendid rula-ja rattasõitjatele ning lauatenniselaud.

TalTech Eesti Mereakadeemia esine ala lahendatakse graniitsillutiskattega väljakuna. Ala kujundatakse ümber ülikooli töötajatele ja tudengitele aja veetmise paigaks, mille serva rajatakse graniitsillutiskattega parkla 12-le sõidukile. Trammi tagasipöörderingi ning Kaluri tänava äärne parkla likvideeritakse. Kaluri tänava parkla kohale rajatakse jalgrattaparkla ning puhkeala.

Lisaks pargi korrastustöödele rekonstrueeritakse Kopli ühistranspordi lõpp-peatuse ooteala, samuti peatuse ning tagasipöörderingi sõidutee asfaltkatted. Peatusesse paigaldatakse uus ootepaviljon, peatuse seisualale pannakse Confalt kate.

Pargi rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet, projektdokumentatsiooni koostas RoadPlan OÜ ning maastikuarhitektuurse lahenduse AB Artes Terrae OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Teede AS.

Uudise rubriigid: