28.05.2021

Suukool

Merivähikese rühma lapsed osalesid projektis "Suukool võitleb suukollidega" ja said selle eest auhinna.