28.07.2015

Suur-Ameerika tänaval käivitus uus valgusfoor

Täna rakendati tööle uus valgusfoor, mis võimaldab ohutut Suur-Ameerika tänava ületust Toom-Kuninga tänava ristmiku juures jalakäijatele ning hõlbustab kiirabi väljasõitu Suur-Ameerika 18 asuvast kiirabi tugikeskusest.

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on tänasest Suur-Ameerika ja Toom-Kuninga ristmiku vahetus läheduses reguleeritud ülekäigurada, kus jalakäijal on võimalik tellida omale roheline tuli ja ohutult teed ületada.

 „Kuna ülekäiguraja lähedal asub kaks lasteaeda ja kool, siis on senimaani olnud tegemist suhteliselt ohtliku kohaga. Siin on eelnevalt liiklust ohutumaks muudetud liiklusmärkidega, millele on lisaks pandud kollane taust, varasemalt on tee sisse pandud valgusandurid, kuid liikluskoormuse pidev kasv on tekitanud vajaduse fooridega reguleeritud ülekäiguraja järgi ning kuna siia on tulnud ka Kesklinna kiirabi tugikeskus, siis fooriobjekt on ühtlasi lahendanud nii ülekäiguraja kui ka kiirabi väljasõidu ohutuse küsimuse,“ selgitas Rüütelmaa.

 „Tegemist on Tallinnas esimene ülekäigurajaga, kus on võimalik puldist nö tellida roheline tuli ehk seisatada liiklus, ning need puldid on antud üksnes kiirabi sõidukitesse,“ selgitas Tallinna abilinnapea Taavi Aas. „Kusagil mujal pealinnas ühtegi teist sarnast fooriobjekti, kus saaks tellida puldist omale rohelise tule, veel ei ole, aga kui selline vajadus ilmneb, siis selline võimalus on olemas.“

 „Teinekord on kiirabil väljasõiduga väga kiire, kuid südalinnas on tipptunnil suur liikluskoormus, mistõttu selleks, et tagada patsiendi kiire teenindamine, saime võimaluse väljasõiduks Kesklinna kiirabi tugikeskusest kasutada rohelist lainet, kuid seda ainult juhul, kui meil on tõesti väga kiire ja samal ajal on liiklusummikud,“ täpsustas Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

Uudise rubriigid: