12.12.2017

Suur-Pae Lasteaeda külastasid Soome lasteaedade õpetajad ja juhid

12.12.2017 viibisid Tallinna Suur-Pae Lasteaias ja Tallinna Pae Gümnaasiumis õppevisiidil Soome lasteaedade õpetajad ja juhid.

Koostöös INNOVE SA Keelekümbluskeskusega korraldatud  külaskäigu põhiteemaks olid - keelekümblus, aktiivõppe meetodid ja nutikad vidinad õppeprotsessis.

Õppevisiidi käigus räägiti Eesti haridussüsteemist ja lasteaia väärtustest. Külalistele korraldati ringkäik rühmadesse ja metoodikakeskuse mängutuppa, samuti oli neil võimalus osaleda eesti keele tundides – kahes keelekümblusrühmas ja ühes vene õppekeelega rühmas. Külalised märkasid, et eesti keele tundides on õppimine mänguline ja lastel on põnev.

Külalised said ülevaate digivahendite kasutamisest lasteaia õppetöös ning Suur-Pae Lasteaia õpetajad ja lapsed näitasid, kui usinad on nad kasutama oma tegevustes robootika vahendeid (LEGO WeDo 2.0, Blue-Bot ja Bee-Bot mesimummud, Dash ja Dot Wonder robootikakomplektid). Kõik need robootika vahendid on lasteaeda soetatud Tallinna Haridusameti ja Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) toetusega. LEGO abil saab laps tutvuda erinevate eluvaldkondadega läbi mängu. LEGO arendab laste käelist tegevust, väljendusoskust ja loogilist mõtlemist, õpetab matemaatilisi- ja keelelisi oskuseid.

Juttu oli ka väärtuskasvatusprojektist „Kiusamisest vaba lasteaed“. Projekt lähtub lastest ning seepärast on oluline, et kiusamise puhul ei ole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks” projekt keskendub kogu laste rühmale tervikuna. Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele: sallivus, ausus, hoolivus, julgus. Projektis osaleb meie lasteaiast 4 rühma. Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ meeldis väga meie külalistele.

Soome lasteaedade õpetajad tundsid suurt huvi kõige vastu, külalistele meeldis väga meie juures. Kuigi aega jäi napiks, mahtus lühikesse päeva nii palju.

Suured tänud INNOVE SA Keelekümbluskeskuse meeskonnale ja Suur-Pae Lasteaia toredale perel. Loodame meeldivale koostööle ja ootame Soome lasteaedade õpetajaid tagasi meie lasteaeda, et ühiselt läbi viia erinevaid töötubasid.

Vaata pilte siit: