19.06.2019

Suve ootel 2019

Juunikuu on olnud suviselt soe ja ...

Juuni on olnud suviselt soe ja meie tegemisi igati soosinud. Õuesõppe  on käivitunud täie tõsidusega ja toimub iga päev õues. Juunikuus tehakse õppeaastast kokkuvõtteid, mida tähistatakse lõpupidudega. Saadetakse pidulikult lapsi kooli ja teise rühma. Lauldakse, tantsitakse ja esitatakse vanematele lemmiklugusid. Traditsiooniks on saanud meie lasteaia ühine grillpidu, kus näitavad oma oskusi tantsulapsed. Mängitakse ühiselt armsaks saanud mänge. Lustitakse südamest! 

Soovime kõigile ilusat sooja suve!

Eve Liigmann

õppealajuhataja