16.06.2020

Suvine töökorraldus 2020

Tallinna Arbu Lasteaed töötab terve suvi . Suveperioodil tuleb arvestada sellega, et rühmades toimetavad lastega erinevad õpetajad ja abipersonal vastavalt koostatud töötajate puhkusegraafikule. Lapsevanemal tuleb kohatasu tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest.

Küsimuste korral palume pöörduda juhtkonna poole.

Kinnitatud direktori kk. 1-2/08 12.06.2020 

TALLINNA ARBU  LASTEAIA

TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 1. Lasteaed on avatud kell 7.00 – 19.00. 
 2. Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi.
 3. Lapsi, kelle vanematel või lähi kontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 4. Laste vastuvõtt toimub õues, halva ilma korral  õuealal olevates verandades.
 5.  Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 

 1. Personali ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
 2. Tööl käib ühise kokkuleppe kohaselt haigustunnusteta töötaja.
 3. Haigestunud õpetaja või laps kannab kuni lasteaiast lahkumiseni kirurgilist kaitsemaski, see aitab takistada COVID-19 viiruse levikut.
 4. Haigestunud laps isoleeritakse teistest lastest eraldi ruumi, et vältida kontakte tervetega.
 5. Töökohal haigestunud töötaja lahkub viivitamatult töökohalt, teavitades sellest juhtkonda.
 6. Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid  ja desinfitseerimis-vahendid on kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid
 7. Respiratoorsete haigusnähtudega töötajad peavad jääma koju.

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 1. Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust vastavalt lapsevanema poolt esitatud andmetele läbiviidud küsitlust arvestades.
 2. Uute rühmade komplekteerimine toimub lähtuvalt kehtivale korrale HA infosüsteemis kinnitatud kohapakkumiste alusel.
 3. Infot uute rühmade töökorralduse kohta edastatakse lastevanemate e-mailidele.

 

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 1. Personal jälgib ja selgitab lastele hügieenireegleid ja seda, miks on oluline teistega distantsi hoida.
 2. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ei ole ühiskasutuses.
 3. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad õues.
 4. Huvihariduse teenust lasteaias suvekuude perioodil ei osutata.
 5. Lapsi võetakse vastu lasteaia õuealal, kuhu nad jäävad oma rühmaga mängima. Vihmase ilma korral toimub laste vastuvõtt lasteaia õuealal olevates verandades.
 6.  Õueala on jagatud rühmade vahel mängutsoonideks.
 7. Õppe- ja kasvatustöö toimub suvise töökorralduse ja lasteaia õppekava alusel.
 8. Kõik tegevused viibitakse värskes õhus. Rakendatakse õuesõpet aktiivõppe meetodeid, arvestades lasteaia õppekavast tulenevaid valdkondi. Rühmatöö planeeritakse ELIISis.

 

5.

Toitlustamine

 

 1. Lasteaias toimub toidu valmistamine kohapeal. Töötab oma köök.
 2. Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse  kõiki tervisekaitsenõudeid.
 3. Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 4. Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
 5. Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).

 

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

 1. Kõik oluline info edastatakse e-postiga või telefoonil direktori või teda asendatava töötaja poolt.
 2. Personaliga suhtlemine toimub e-mailide saatmise,  Zoomi ja Hangouts´i keskkonna kaudu või telefoni teel.
 3. Kohapeal direktori vastuvõttu ei toimu.
 4. Lasteaia kontaktid: e-mail: arbu@arbu.edu.ee  

Telefonid:  6327 829, 6350 392

 01.06.-17.08.2020 +372517 9188, direktor Alvina Maasik;

17.08.-30.08.2020 direktori puhkuse ajal õppealajuhataja Galina

Jaremtšuk tel.+372 556 42734 ja  majandusjuhataja Ekaterina

Vaida tel.565 1122

 

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

 1. Uute laste vastuvõtmine toimub alates 17.08.2020 individuaalselt.
 2. Laste harjutamine toimub samuti lasteaia õuealal rühmale määratud territooriumil tagades lastevanemate puhul reegel 2+2.
 3. Lasteaeda sisse lubatakse lapsevanem last harjutama vaid erandjuhul ( eelnev kokkulepe direktoriga) ja ühekaupa, et vältida liigseid kontakte, lasteaias sees olles kasutab lapsevanem kaitsemaski.

 

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

 1. Teiste lasteaedade lapsed jagatakse meie rühmadesse. 
 2. Lasteaed töötab terve suvi, kollektiivpuhkust ei ole.

9.

Laste kojuminek

 

 1. Laste üleandmine lapsevanemale toimub õues või verandadel.
 2. Lapsevanem lahkub territooriumilt võimalikult kiiresti ning ei  jää koos lapsega territooriumile mängima.

 

 

Uudise rubriigid: