31.05.2021

Suvine töökorraldus 2021 a.

Lasteaed Kajakas töötab suvel juunis ja augustis, 01.-31.juulil on kollektiivpuhkus. Suveperioodil tuleb arvestada sellega, et rühmades toimetavad lastega erinevad õpetajad ja õpetaja abid vastavalt koostatud töötajate puhkusegraafikule.

Alates 02.08.2021 töötavad järgmised rühmad:

  • Kelluke
  • Päike
  • Pääsuke
  • Mesimumm
  • Karikakar 

Alates 12.08.2021 on kõik rühmad avatud.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ning korraldamine on  õuealal, rakendatakse õuesõpet ja aktiivõppemeetodeid  kasutades lasteaia õueala võimalusi. On suurem rõhk hügieenireeglitest kinnipidamisel.

Küsimuste korral palume pöörduda juhtkonna poole.

Ilusat suve!