01.09.2020

TALLINNA ENDLA LASTEAIA COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

Alates 1 septembrist 2020 on Tallinna haridusruumi, kõikidel asutustel koostatud COVID-19 tõkestamise plaanid

Alates 1 septembrist 2020 on Tallinna haridusruumi, kõikidel asutustel koostatud COVID-19 tõkestamise plaanid, mis sätestavad haridusruumis käitumise Rohelise, Kollase ja Punase stsenaariumi korral.

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

  • Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid:

  • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
  • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

  • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
  • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Tallinna Endla Lasteaia COVID-19 tõkestamise plaan on 24.08.2020 pedagoogilisel koosolekul saanud oma täiendused ja kooskõlastuse ning on  meile kõigile Endla õpiruumis täitmiseks alates 01.09.2020.

Tallinna põhiselt lähtume, oma töös kehtestatud stenaariumite kriteeriumitest ja  peame kinni täiskasvanute omavahelisel suhtlemisel järgida 2x2 reegleid ja soovitavalt vanemad viibivad lasteaia siseruumides nii vähe, kui võimalik, last toob ja viib võimalusel sama vanem, lähi-kontaktist viirusekandjaga teavitame haridusasutust, reisilt saabudes võtame aega 14 päevaseks isolatsiooniks jne.

Haigusnähtudega lapsed jätame koju ja pöördume perearstile ning naaseme tagasi õpiruumi, kui oleme saanud kinnituse , et oleme terved. Õpi- ja töökeskkonnas desinfitseerime ruume, töötajatel on olemas isikukaitsevahendid ( maskid, vesiirid, deso-ained), mille kasutus rohelise stsenaariumi kohaselt võib olla töötaja poolt valikuline.

Püsime terved, rahulikud ja üksteist hoidvad