29.10.2021

TALLINNA RAADIKU LASTEAIA COVID -19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

 

 

 

 

 

 

TALLINNA RAADIKU LASTEAIA

COVID -19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

 

 

Kehtestatud direktori 29.10.2021 käskkirjaga 1-2/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLINN 2021

Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

 

Teabevahetuse korraldamine

 

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis, e-aadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook, infotahvlid jm).

Teabevahetuse korraldab

Lasteaia direktor – Tatjana Slutskaja tel 5273246 raadiku@raadiku.edu.ee

 

Kommunikatsioonijuhtimine:

Direktor teavitab järgnevaid osapooli vajadusel:

Haridusametit – e-maili ja telefoni teel

Personali – suuliselt, e-maili, telefoni teel

Lapsevanemaid – rühmaõpetajate vahendusel, vajadusel telefoni või e-maili teel

Õpetaja teavitab osapooli vajadusel:

Direktor – suuliselt,  e-maili, telefoni teel

Personal –suuliselt, e-maili, telefoni teel

Lapsevanemad – suuliselt, e-maili, ELIISI, või telefoni teel

 

Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab juht oma asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) haridusameti kontaktisikut – Pirgit Pedaja,

e-posti aadressil pirgit.pedaja@tallinnlv.ee või telefonil 640 4578. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab juht kindlasti ka haridusametit.

 

Lasteaias rakendatavad ennetusmeetmed:

Nakkusohu vähendamiseks lasteasutustes suuremate nakkuspuhangute korral soovitab Terviseamet järgmist:

 • Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Igal lasteasutusel peab olema lihtne ventilatsiooni kasutamise juhend, milles on välja toodud ka filtrivahetuse kordade arv aastas. Filtrit vahetades tuleb jätta sellekohane märge.
 • Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul.
 • Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta lasteaialauad, ukselingid, söögilauad jmt tavaliste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega; mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas.
 • Hoida mänguasju, raamatuid ja õppevahendeid võimalusel kappides, mitte lahtistel riiulitel.
 • Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad.
 • Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad jäätmekonteinerid. Käsi peaks kuivatama paberrätikuga või automaatkuivati abil.
 • Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

 haigustunnustega inimesed;

positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;

inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.

 • On oluline, et iga haigestunu (lasteasutuse personal, laps) jääks koju kuni tervenemiseni. Laps võib lasteaeda tagasi tulla, kui palavikku ei ole olnud vähemalt 24 tundi.
 • Kaitsemaskide kasutamine - Kaitsemaski on soovitatav kanda igal pool, eriti lapsi vanematelt vastu võttes ja üle andes (kirjutada maskikandmine ka kriisiplaani). Lasteaias peab olemas olema 3 kuu varu kaitsemaske. Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vm IKV utiliseeritakse nõuetekohaselt.
 • Testimine – mittevaktsineeritud töötajaid tuleb testida vähemasti korra nädalas. Kui töötajale ei sobi riigilt eraldatud ninaneelutest, siis võib teha ka süljetestiga kiirtestimist. Kõige ohtlikumad viiruse leviku kohad on köögid, vajalik on ka köögipersonali testida.
 • vaktsineerimine

 

Käitumine haigestumise korral

 1. Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis teavitatakse koheselt lapsevanemat ja kutsutakse lapsele järgi. . Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 2. Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ning tegema koheselt kiirtesti ja võtma ühendust perearstiga.  
 3. Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 4. Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 5. Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel peetakse kinni isikukaitseandmete kaitsest.

Alates 1. septembrist 2021 peavad lähikontaktsetena jääma karantiini

 1. Haigustunnustega inimesed
 2. Positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR- testi tulemuse teadasaamiseni
 3. Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 
 4. Laps kelle pereringis on Covid – 19 haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni.

Alates 1.09.2021 ei pea jääma karantiini

 1. Lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või mängu- ja arendustoa ringis ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel vaid üksnes õppe- ka kasvatustegevuses (ei saa osaleda huvitegevuses väljaspool lasteaeda).
 2. Inimese, kelle vaktsineerimine  on lõpetatud (kehtiv COVID- tõend)
 3. Inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul COVIDi läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud.
 4. Inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud 1 doosi vaktsiini.
 5. Inimesed, kes on saanud 1 doosi vaktsiini ja seejärel haigestunud covidisse, ning kelle arst on terveks tunnistanud.

 

Üldised karantiinireeglid

Karantiini korral tagatakse lasteaiateenuse kättesaadavus töötajatega individuaalsete kirjalike  ületunnitöö tegemise kokkulepete või oma tööaja jooksul täiendavate tööülesannete tegemise kokkulepete alusel.

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus täiskasvanu või laps:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
 • COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Kui haridusasutuse rühmas on üle 50% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub lasteaed rühma sulgemise vajadust, kooskõlastades selle Tallinna Haridusameti ja Terviseametiga.

Haigete töötajate asendamiseks kasutatakse vaba tööjõudu lasteaia töötajate hulgast (muusika- ja liikumisõpetajad, logopeedid, treener jne.)

Lähikontaktsete laste rühma liikumis- ja muusikategevused toimuvad sobiva ilmastiku korral õues või rühmaruumis. Ujumistegevusi ei toimu.

 

Tallinna koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid

 • Tallinn
 • Riik
 • Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks kehtestama piiranguid.
 • Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Meie eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

 

Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on vältida ulatuslikke piiranguid.

                                                               

 • Kogukonnas on nakatumise kolded ning nakatumiste koguarv kasvab. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.
 • Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.
 • Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on võimalikult kiiresti ühiskond taas avada.
 • Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada