22.04.2021

TLÜ üliõpilased tutvustasid nutivahendeid

21. aprillil tegid  Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi magistriõppe esimese aasta üliõpilased Tallinna Luha Lasteaia õpetajatele  veebi kaudu ettekande  nutivahenditest ja nende kasutamise võimalustest.
Üliõpilased Riine, Sigrid ja Kristiina jagasid nii tehnilisi kui ka praktilisi näiteid haridusteo Qobo, Tiny, Dashi, Doti ja Osmo kasutamise kohta. 
Põhjalik tutvustus värskendas teadmisi lasteaias olemasolevate robotite kohta ja samas laiendas õpetajate silmaringi uute vahendite ja nende kasutamise võimaluste kohta.
Vahvat nutikuud!