08.07.2016

TTÜ Prototroni vooru toetussumma on sel aastal ligi 100 000 eurot

Kuni 15. augustini on võimalik esitada taotlus prototüüpimise rahastule Prototron. Sel aastal läheb esmakordselt toetusena jagamisele ligi 100 000 eurot, millest 45 000 eurot on Harry Huge Foundation toetus. Arvesse lähevad vaid need taotlused, mis põhinevad TTÜ leiutisel.

Oma ideedele saavad toetust taotleda kõik TTÜ akadeemilised struktuuriüksused (leiutise autori nõusolekul) ja juriidilised isikud, milles on osalus vähemalt ühel taotluse aluseks oleva TTÜ leiutise autoril.

Taotluse esitamise kohta leiad rohkem infot TTÜ veebilehelt: http://www.ttu.ee/ttu-prototroni-vooru-toetussumma-on-sel-aastal-ligi-100-000-eurot

Täidetud dokumendid ja vajadusel lisadokumendid (joonised, skeemid, pildid jne) tuleb saata hiljemalt 15.08.2016 e-postiga  olga@prototron.ee ja kersti.peekma@ttu.ee

Taotlused, mis esitatakse kuni 12. augustini, saavad Prototroni esindajalt Olga Tšernikova'lt tagasiside, mille põhjal on taotlejal võimalik teha täiendusi ja taotlus uuesti esitada hiljemalt 15.08.2016!

Esitatud taotlusi hindab Prototron MTÜ ekspertkogu, kuhu kuuluvad Priit Alamäe (Nortal), Heiki Raadik (Swedbank), Jaak Raie (Tehnopol), Yrjö Ojasaar (Solon Partners), Andrus Oks (SmartCap), Jaanus Tamm (Defendec), Margus Uudam (EstVCA) ja Madis Raukas (Tallinna Tehnikaülikool).

Ekspertkogu hindab esitatud taotlusi ja valib järgmisesse etappi kuni 7 projekti. Väljavalitud taotlejad teevad oma projekti kohta ekspertkogule slaidid, mille kannab ette üks meeskonnaliige. Vajadusel nõustab edasipääseniud Tehnopoli esindaja. Otsus toetuse kohta tehakse hiljemalt 6. oktoobriks.

Lisainfo: olga@prototron.ee ja kersti.peekma@ttu.ee

Olga Tšernikova
Prototron
+372 580 58193
olga@prototron.ee