06.02.2015

TTÜ sotsiaalteadlased soovivad rajada Helsingi-Tallinna targa linna

TTÜ Ragnar Nurkse instituudi ning Soome Aalto ülikooli teadlased on saanud Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 nn Teamingu teadustippkeskuste meetmes teise vooru, seda võib teadusmaastikul võrrelda Oscari nominatsiooniga filmitööstuses.

TTÜ Nurkse instituudi ja Aalto Ülikooli projekt, milles osalevad ka Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased, on üks kahest Eestist lähtunud Teamingu taotlusest, mis pääses teise vooru.

FINEST Twins projekti eesmärgiks on luua piiriülene targa linna tippkeskus, mille uurimisteemaks on linn kui elu-, majandus- ja innovatsioonikeskkond. Selles osalevad teadlased, äri- ja innovatsiooniklastrid, avaliku sektori ning eraettevõtete tipptegijad Eestist ja Soomest, et ära kasutada mõlema regiooni teadmised, innovatsioon ning ettevõtlus. Projekti on hõlmatud Eesti erinevad regioonid ning Helsingi Uusimaa piirkond. Targa linna tippkeskuse eesmärgiks on linnakeskkonna arengut edendavate innovatsioonide jaoks vajalike raamtingimuste arendamine, et meelitada ligi rahvusvahelisi investeeringuid ning toimida innovatiivsete lahenduste ja ettevõtete hüppelauana rahvusvahelisele turule.

Projekti sihiks on luua testkeskkond, kus toimiks teaduslik, innovatsiooni ning ärikoostöö parendamaks elukeskkonda ja mobiilsust, samuti edendada piiriüleseid teenuseid ja parandada elukvaliteeti. Testkeskkond on nöliving lab, kus saab katsetada uusi, kommertsialiseerumisele lähedasi innovatsioone, e-riigi lahendusi ja muid uuendusi linnastumises ning linnade ökosüsteemides.

Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 raames on käivitatud nn Teamingu meede, mille eesmärk on praegu arengult Euroopa tippudest maha jäävates piirkondades uute teaduse ja tehnoloogia tippkeskuste loomine. Rahastusmeetme nimi viitab sellele, et tippkeskuste loomine toimub Euroopa kõrgetasemeliste teaduskeskuste meeskondlikus koostöös konkursis osalevate ülikoolidega. Esimeses etapis edukad saavad 12 kuuks 0,2–0,5 miljoni euro suuruse toetuse äriplaani koostamiseks. Äriplaanid konkureerivad teises etapis. Selles edukad projektid saavad EL-lt viieks aastaks väga suure rahalise abi (15-20 miljonit eurot), millele peab lisanduma märkimisväärne riigipoolne investeering. Konkursile esitati 169 taotlust, neist valiti konkursi korras välja 31, mis lähevad teise vooru.

Allikas: TTU