08.10.2020

TÜ teaduskooli bioloogia õpikojad Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis

2020/2021. õppeaastal toimuvad Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis Tartu Ülikooli teaduskooli bioloogia õpikojad, milles osaleb 25 gümnaasiumiastme õpilast

Bioloogia õpikojad annavad võimaluse kinnistada riiklikus õppekavas püstitatud õpitulemusi. Õpikodade käigus korratakse bioloogia teoreetilist osa ning tehakse palju praktilisi töid ja katseid, mis eeldavad kaasamõtlemist. Näiteks lahatakse seasüdant, uuritakse, miks puude lehed vahetavad sügisel värvi, määratakse koolis bakterite rohkust, tehakse mälukatseid, mõõdetakse õpilaste füsioloogilisi näitajaid, räägitakse haigustest ja juureldakse keskkonnaprobleemide üle.

Õpikodade käigus saavad õpilased rakendada tundides omandatud teadmisi, neil paraneb  analüüsi-, sünteesi- ja järelduste tegemise oskus, areneb loodusteaduslik kirjaoskus, tõuseb õpimotivatsioon, süveneb huvi bioloogiaga seotud elukutsete vastu ja laieneb silmaring.

Õppeaasta jooksul toimub kuni seitse kohtumist, ühe õpikoja kestus on 3-4 koolitundi. Kursuse lõppedes saavad õpilased õpikodade läbimise tunnistuse, mis võrdub ühe valikkursuse läbimisega.

Esimene õpikoda toimus 07.10.20, mille käigus õpiti mikroskopeerimise aluseid. Õpilased jäid õpikojaga väga rahule ning ootavad pikisilmi järgmist korda.

Allikas: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Uudise rubriigid: