22.09.2021

Tallinna Kihnu Lasteaed osales Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ tänuüritusel

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus, kuhu oli kutsutud ka Tallinna Kihnu Lasteaed, et tunnustada ja tänada haridusvaldkonna spetsialiste, kes aitavad kaasa "Kiusamisest vabaks" metoodika rakendamisele lasteaedades ja koolides.

Tallinna Kihnu Lasteaed on "Kiusamisest vabaks!" programmiga tegelenud juba 2014. aastast. "Kiusamisest vabaks!"programm on andnud mitmekülgse võimaluse arendada lastes empaatiat ning kindlasti programmi kõiki nelja põhiväärtust: sallivust, hoolivust, austust ja julgust, mis ühtlasi toetavad meie lasteaia põhiväärtuse- lapsest lähtumise ja  tugiväärtuste rakendumist igapäevaellu.  Lisaks loodi 2020. aasta kevadel väärtuste töörühm, mille eestvedamisel on meie lasteaias üha enam märgata kokkuhoidvat personali, kes toetab laste sõbralikku, rahulikku ja õnnelikku haridusteed. Õpetaja Kristi Mägi on väga loovalt luulevormis kirjeldanud programmi olulisust Tallinna Kihnu Lasteaia perele, luuletus kanti ette "Kiusamisest vabaks!" tänuüritusel: 

Kihnu lasteaeda esindame me,
meil suureks rõõmuks kanda on tõesti väärtus see.
Meil olemas on väärtused ja töörühm ja juht
ning rühmapersonal, kes on koolitatud just.
Me pingsalt jälgime, mis tunnikavas teemaks,
et lastele saaks üle anda väärtustades teemat.
Meil sündmusi on toimunud, mis kaasan´d kogu maja, 
kuid igaüks teeb eraldi ka seda mida vaja.

Tunnikava väärtus on parim lahendus,
et suunata õpetajaid tabamaks kiusamisest vabaks olemust.
Läbi tegevuste on muutun´d kokkuhoidvustunne,
mis ühendab nii personali, lapsi kui ka pere. 
Me soovitame soojalt, et jätkuks teil ka julgust
näidata üles sallivust, austust ning hoolivust.

Täiendav info tänuürituse kohta on leitav: https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/09/lastekaitse-liidu-programm-kiusamisest-vabaks-tanas-ja-tunnustas-kiusamisvaba-haridustee-rajamisse-panustajaid/

Täname ja tunnustame kogu lasteaia personali, kes  "Kiusamisest vabaks!" programmi on lasteaia igapäevaellu toonud.

Muljeid tänuürituselt vahendas Liivalaidude rühma õpetaja Kristi