21.07.2017

Taavi Aas: Eesti male suurmeistri monument jääb Tõnismäele

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul on Eesti male suurmeistri Paul Kerese monument seoses Kesklinnas Pärnu maantee, Tõnismäe ja Hariduse tänava vahelises kvartalis alanud ehitustöödega ajutiselt ümber paigutatud, kuid see paigaldatakse tagasi hiljemalt 30. maiks 2019. aastal.

2011. aastal sõlmisid Tallinna linn ja Redmont Invest AS kokkuleppe (Tallinna Linnavalitsuse korraldus 19.01.2011) , millega seati omandireformi käigus tagastatavale Tõnismägi 11a/ Pärnu mnt 44 maaüksusele Tallinna linna kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus. Kasutusõiguse alaks on Paul Kerese monumendi alune kinnistu osa pindalaga 1163 m²  ja sisuks linna õigus omada isikliku kasutusõiguse alal monumenti koos haljastuse, valgustuse ja juurdepääsuteega.

„Lepiti kokku, et maaüksuse detailplaneeringu koostamisel tuleb Paul Kerese monumendi avalikuks ja väärikaks eksponeerimiseks kavandada Pärnu mnt poolsele küljele avalikult kasutatav väljak,“ nentis Taavi Aas. „Kuna aga ehitustegevuse tulemusel võib monument ohtu sattuda, siis on hetkel ka monument ajutiselt ümber paigutatud ohutusse kohta, mis aga pärast ehitustegevuse lõppu tagasi paigaldatakse.“

Seoses alanud ehitustöödega on Redmont Invest AS-l lubatud Paul Kerese monument ehitustegevuse ajaks ajutiselt ümber paigutada. Vastava loa andis Tallinna Linnaplaneerimise Amet tänavu 17. juulil ning monument tuleb tagasi paigaldada hiljemalt 30. maiks 2019.

Tallinna Linnavolikogu 2015. aasta 11. juuni otsusega kehtestati Kesklinnas asuva 0,59 ha suuruse maa-ala, Pärnu mnt 44 // Tõnismägi 11a kinnistu ja Pärnu mnt 46 // Tõnismägi 13 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamisel oli eesmärgiks kavandada korrastatud linnaruum ja hooned, mis sobivad linnaehituslikult olulisse kohta ning piirkonna hoonestusega. Samuti oli eesmärk eksponeerida väärikalt Paul Kerese monument. Selleks kavandati krundile väike väljak. Monumendi ümber on kavandatud ka avalikult kasutatav ala ning see jääb Pärnu maanteelt tulevikus paremini vaadeldavaks kui senises asukohas.