08.02.2010

Taavi Aas: Linnahall renoveeritakse kõiki muinsuskaitsenõudeid järgides

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul ei tarvitse muinsuskaitseamet Linnahalli rekonstrueerimise plaanide pärast muret tunda.

„Loomulikult arvestatakse Linnahalli rekonstrueerimise ja renoveerimise projekti koostamisel kõigi arhitektuurimälestisele seatud eritingimustega," ütles Aas. „Muretsemiseks ei ole vähimatki põhjust. Tõepoolest ei ole linnahalli ja lähiala projektdokumentatsiooni muinsuskaitseametile veel esitatud, kuid seda sel lihtsal põhjusel, et see on alles ettevalmistamisel."

Aasa sõnul on tänases „Eesti Päevalehes" kirjutatu näol tegemist sulepeast välja imetud teemaga. „Rõhutan veel kord, et Linnahalli kohta on väljastatud muinsuskaitse eritingimused ja kogu tegevus peab lähtuma nendest," ütles Aas. „Esitame muinsuskaitseametile kõik projektiga seotud materjalid niipea kui on tekkinud midagi, millele muinsuskaitse eritingimustele vastavuse kohta  muinsuskaitsjate arvamust küsida."

Aasa sõnul on seni ajakirjanduses räägitud üksnes võimalikest Linnahalli rekonstrueerimise rahastamise variantidest. „Finantseerimislahendustele muinsuskaitse eritingimused mingisuguseid piiranguid ei sea. Seega ei ole ka midagi muinsuskaitsjatega kooskõlastada olnud," selgitas Aas.

Uudise rubriigid: