20.12.2017

Taavi Aas: Pealinna elanike arv ületab aasta lõpuks 450 000 piiri

Eeldatavasti ületab Tallinna linna elanike arv aasta lõpuks 450 000 piiri, ütles linnapea Taavi Aas.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. detsembri seisuga pealinnas 448 722 inimest, novembris kasvas Tallinna elanike arv 670 inimese võrra. „Seega on igati ootuspärane, et seisuga 1. jaanuar 2018 elab Tallinnas vähemalt 450 000 inimest,“ ütles Aas. „Tallinnas elavate inimeste arv on kasvanud 13 aastaga pea 50 000 inimese võrra - 400 000 piiri ületas tallinlaste arv 1. septembriks 2004.“

„Linnaelanike arvu kasv näitab, et linn areneb,“ ütles Aas. „Elanike arvu kasvades kasvab ka linna tulubaas, mis omakorda tagab linnaelanike heaolu kasvu.“ Aas lisas, et Tallinn annab suure panuse riigi majanduskasvu, mis omakorda kasvatab ka Tallinna tulubaasi. 

„Kahtlemata on pealinna elama asumise ning oma elukoha registreerimise oluliseks põhjuseks siinne elukeskkond ning linna poolt kodanikele pakutavad soodustused ja toetused, muu hulgas tasuta ühistransport,“ ütles Aas.

Aasta algusest on pealinna elanike arv kasvanud 5099 inimese võrra - uue aasta esimesel päeval elas rahvastikuregistri andmeil pealinnas 443 623 inimest. 2013. aasta jooksul kasvas tallinlaste arv aga rekordiliselt lausa 10 069 inimese võrra.

2003. aasta jooksul kasvas aga ametlik Tallinna elanikkond lausa 14 416 inimese võrra. Kui aasta algul elas rahvastikuregistri andmeil Tallinnas 377 890 inimest, siis aasta lõpuks oli tallinlaseks registreeritud 392 306 inimest.

Juba viiendat aastat saavad kõik rahvastikuregistris tallinlasena arvel olevad inimesed linna ühistransporti ja linna piires ka elektrironge tasuta kasutada. Samuti on Tallinnas välja töötatud laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem, sh sünnitoetus, lapsehoiuteenuse hüvitamine, koolitoetus, erinevad vajaduspõhised peretoetused, toimetulekutoetus, pensionilisa jpm. 

 

Lisainfo:
http://www.tallinn.ee/Tallinna-elanike-arv