15.11.2017

Taavi Aas: Tallinna Jäätmekeskuse hinnad on eravedajatega võrreldes palju madalamad

Tallinna linnavalitsus on hämmingus, et Konkurentsiamet nõuab linnavalitsusele tehtud ettekirjutusega tarbijatelt jäätmeveo eest võetavate tasude olulist alandamist. Tallinna Jäätmekeskuse tasud on juba praegu erafirmade tasudega võrreldes mitmekordselt madalamad ja tarbijale soodsamad.

Samamoodi on segadust tekitav Konkurentsiameti väide, et linna haldusalas olev Tallinna Jäätmekeskus on lisanud tarbijatele vahendatava jäätmeveo teenusele põhjendamatult suure juurdehindluse.

Tallinna linnapea Taavi Aas osutab, et võrdlus Tallinna Jäätmekeskuse ja näiteks jäätmekäitlusfirma Ragn Sells hindade vahel tõestab üheselt, et Tallinna Jäätmekeskus võtab tarbijalt isegi mitu korda vähem raha kui vaba turu põhimõttel tegutsev eravedaja, kes sõlmib iga kliendiga eraldi lepingu.

140-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendus koos käibemaksuga Tallinna Jäätmekeskuse poolt maksab 2.34, Ragn Sellsil näiteks aga üle kolme korra rohkem, 7.50.

240-liitrise mahuti tühjendus Tallinna Jäätmekeskuse poolt maksab 2.58, kuid Ragn Sellsi poolt 8.90. Ligikaudu kolmekordne vahe on ka 370-liitrise segaolmejäätmete mahuti puhul. Selle tühjendus Tallinna Jäätmekeskuse poolt maksab  3.24, kuid Ragn Sellsi puhul on hinnaks määratud 10.26. Ka enimlevinud 800-liitriste konteinerite puhul on hinnavahe kahe ja poolekordne ning Jäätmekeskusel selgelt odavam (5.40 vs 13.85)

Taavi Aas mainis, et Tallinna Jäätmekeskuse hinnad on olnud 2013. aastast stabiilsed, samas kui erafirmad on hindu tõstnuid pea igal aastal.

„Jääb arusaamatuks, miks räägib Konkurentsiamet oma kirjas Tallinna Jäätmekeskuse „ebaefektiivsest majandamisest“ ja muretseb tarbijate huvide pärast, jättes samas oma tähelepanu alt täiesti kõrvale mitu korda rohkem maksvad mitmete erafirmade kliendid,“ küsis Aas. „Hinnad selleks põhjust ei anna.“

Paberi- ja kartongimahutite tühjendus ja vedu on Tallinna Jäätmekeskuse puhul tasuta, kuid näiteks Ragn Sellsil maksab 370-liitrise mahuti tühjendus koos käibemaksuga 4.50.

„Kõik meie käsutuses olevad numbrid näitavad, et tarbijale on omavalitsuse korraldatud jäätmevedu igal juhul odavam kui erafirmade poolt vabaturu põhimõtetel jäätmevedu,“ ütles Aas. „Sama põhimõtet on aasta tagasi kinnitanud oma raportis ka Riigikontroll.“