15.03.2017

Taavi Aas: omavalitsused peaksid tegutsema ühtses liidus

Eesti linnad ja vallad peaksid tegutsema koos ühes omavalitsusliidus, ütles Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas tänases Linnade ja Valdade Päevade avakõnes.

„Kutsun kõiki praegusi ja tulevasi omavalitsusjuhte liituma Linnade Liiduga või siis tulevase Linnade ja Valdade Liiduga, et ühendada oma jõud kohalike huvide kaitsmisel,“ ütles Aas, kelle hinnangul on kohalikule tasandile vaja rohkem otsustusõigust.

Senimaani on Eesti omavalitsused jagunenud Eesti Maaomavalitsuse Liidu ja Eesti Linnade Liidu vahel. Haldusreform aga muudab omavalitsuste olukorda.

 „Ilmselt on viimast korda siin saalis koos nii suur arv inimesi, kes kannavad täna linna- või vallajuhi tiitlit,“ sõnas Taavi Aas. „Aasta pärast peaks nende isikute arv olema väiksem,  kuid loodetavasti on tekkivad ühendomavalitsused tugevamad ja suudavad pakkuda elanikkonnale senisest paremaid teenuseid.“

Aasa sõnul oleks loogiline, et kohalike inimeste  muresid peaks saama lahendada kohalikul tasandil ja omavalitsusjuhid ei peaks saama rahandusministri käest kirja, kus palutakse põhjalikult kaaluda kulutuste tegemist, võimalusel nende vähendamist, ärajätmist või edasilükkamist – nii nagu juhtus see 2009. aastal.

Veebruaris toimunud Linnade Liidu volikogu koosolekul kiideti heaks mõned muudatused liidu põhikirjas. Linnade Liit on kavas tulevikus nimetada „Eesti Linnade ja Valdade Liiduks“. Linnade Liitu kuulub juba praegu 15 valda ja üks alev.

Selleks, et võimaldada suuremal hulgal omavalitsuste esindajatel osaleda otseselt otsustamise protsessis, soovib liit tõsta juhatuse liikmete arvu seniselt seitsmelt kolmeteistkümnele.

„Omavalitsuste hääl on vaja muuta valjemaks, et kõik meie head mõtted  jõuaksid kiiremini ka  riigi tasandile,“ sõnas Aas.

 

Tallinnas Original Sokos Hotel Virus toimuval kahepäevasel koolitusüritusel osaleb ligi 800 inimest, erinevates töörühmades esineb ettekandega ligi 200 astub inimest. Konverentsil osalejatele on konverentsipäevadel Tallinna ühistransport tasuta.