16.02.2015

Tagasi põhikooli

8.a klassi õpilasi väisas programmi raames Tagasi kooli Tallinna Inglise Kolledźi abiturient.
Liisa vestles õpilastega vabas vormis, küsides ja saades õpilaselt arvamusi, suunates õppimise kui mõtestatud tegevuse juurde. Vahele kuulsime Liisa Norra koolist saadud kogemustest ning erinevustest Norra ning Eesti koolisüsteemi vahel. 
Gümnaasiumit lõpetama tuli Liisa aga Eestisse, et omandada laiemat silmaringi ning leida enam võimalusi edasiõppimiseks. 
Tunnis tulid jutuks erinevad lähenemisvõimalused efektiivseks õppimiseks ja soovitud tulemuste tagamiseks. Arutleti erinevaid võimalusi tulevikuks ning valdkondi, millele keskenduda. 
Õpilased kuulasid huviga ning saades üle oma algsest ebakindlusest, võtsid sõna ja avaldasid ka oma arvamusi. Arutleti, milliseid meetmeid peaksid õpetajad kasutama, et õpilased suunaks tunnis tähelepanu vajalikule. Rõhutatud sai, et abiküsimine, kas siis eakaaslastelt või õpetajatelt ei ole häbiasi. 
Üheskoos leiti, et otstarbekam on edasi õppima minna kutset kui „pikendada lapsepõlve” keskkoolis kui  eesmärgiks ei ole ülikool, sest nõudlus oskustööliste osas on Eestis järjest kasvav trend.
Õppetöö kohta jäi kõlama, mitte niivõrd sõna „ma pean” kui „ma tahan”, „see ei ole aja raiskamine”, „ see on minu võimalus”.
Tänu Liisale hästi juhitud ja huvitava motivatsioonitunni eest.