08.06.2017

Tagasivaade lõppenud õppeaastale Tallinnas

Eile oli 2016/17. õppeaasta viimane koolipäev. Õppeaasta pidulikul lõpetamisel tunnustati parimaid haridustöötajaid ja -asutusi. Tallinnas keskenduti sellel õppeaastal uuendustele õppimisel ja õpetamisel ehk muutunud õpikäsitusele.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul oli Tallinnas äsjalõppenud õppeaasta üheks prioriteediks muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamine koolides ja lasteaedades. „Muutunud õpikäsitus, pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, elukestev õpe ning digipööre elukestvas õppes pole Tallinnale vaid Eesti elukestva õppe strateegia 2020 märksõnad. Me viime samm-sammult seda strateegiat ka ellu,“ ütles Kõlvart. „Muudatused haridussüsteemis ei sünni üleöö. Me lõimime vanu traditsioone ja parimaid praktikaid kaasaegsete õppemeetoditega ning samas loome tingimused uute teadmiste omandamiseks erinevates aine- ja eluvaldkondades integreeritult.“

MÕK-i toetamiseks viis Tallinna Haridusamet koostöös koolide, lasteaedade ja Tallinna Ülikooliga läbi mitu projekti, mis motiveerisid nii õpetajaid kui ka direktoreid uuendusi ellu viima ning seeläbi õppimist elulisemaks ja huvitavamaks muutma.

Läbi kogu õppeaasta vältas õpikodade projekt „Vau! Ohhoo!“, kus õppimine kulges läbi kaasahaarava süžee ja õppeained lõimusid omavahel. Õpilastel tuli lahendada ülesandeid, mis nõudsid nii olemasolevate teadmiste praktilist rakendamist kui andsid ka uusi teadmisi. Projekt lõppes teaduslaagriga Karepal. Sügisel käivitus õpilastööde kaasjuhendamise projekt, kus õpilasi juhendasid teise kursuse magistrandid. Projekti käigus valmis mitmeid väärtuslikke uurimistöid, millega sai tutvuda lõpuseminaril Tallinna Ülikoolis.

Aprill oli Tallinnas nutikuu, mille eesmärgiks oli uute ja huvitavate ideede ning lahenduste tutvustamine nii õpetajatele, õppijatele kui ka lapsevanematele, et rikastada õppimist nutivahendite abil. Õpiti ka arukat ja turvalist käitumist Internetis. Kuu tippsündmuseks kujunes esimene ülelinnaline robootikapäev, kuhu olid kaasatud nii õpilased kui ka mudilased. Maikuu oli pealinnas MÕK-kuu, mille raames said Tallinna haridusasutused jagada, milliseid põnevaid õppimisviise nad kasutavad. Kuu aja jooksul oli kõigil huvilistel võimalik külastada ligi 200 õpiüritust. Tähelepanu väärib veel MÕK-kuu konkurss „Multikas õppivast koolist“, kus lapsed said jutustada filmikeelse loo sellest, kuidas nendele meeldib õppida.

Jätkusid ka traditsioonilised õpitegevused, mis kulmineerusid ülelinnaliste ja -riigiliste olümpiaadidega ning koolinoorte spordimängudega. Olümpiaadid toimusid 27 erinevas õppeaines. Koolivoorudes osales 8500 õpilast, piirkonnavoorudel 2289 õpilast. Üleriigilistele lõppvoorudele kutsuti 429 Tallinna õpilast. Koolispordi võistlustes pani end proovile 14 200 õppursportlast, kellest 1130 autasustati koolinoorte meistrimedalitega.

Õppeaasta lõpus tänas linn kõiki haridusasutuste juhte piduliku vastuvõtuga Lillepaviljonis, kus abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula autasustasid ka hariduskonkursside võitjaid, sh nutikuu ning MÕK-kuu parimaid. 

Kõlvarti sõnul  on haridustöötajate töö väärtustamine väga oluline. „Eesti õpilased saavutavad maailmatasemel tulemusi nii PISA testides kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel. See ei ole tulnud niisama, vaid tänu meie õpetajate ja direktorite suurepärasele tööle. Üheks võimaluseks hea tööga silma paista on ka osalemine konkurssidel, mida Tallinna Haridusamet korraldab nii haridustöötajatele ja -asutustele kui ka õpilastele,“ rääkis Kõlvart.

Tunnustused said veel parimad juhendajad ja koolid olümpiaadidel, edukamad koolid Tallinna koolinoorte spordimängudel, konkursside „Turvaline kool/lasteaed“ ja „Parim tervisemeeskond“ ning konkursi „Parim koostööprojekt 2017“ võitjad. Tallinna Haridusameti aukirjad said lasteaedade direktorid, kes on aastate jooksul panustanud Tallinna hariduselu arendamisse ja lähevad nüüd väljateenitud puhkusele: Elsa Laasi (Lasteaed Päikene), Tatjana Gorjatševa (Tallinna Allika Lasteaed), Inge Keskla (Tallinna Endla Lasteaed), Helle Lumis (Tallinna Kristiine Lasteaed) ja Ülle Roosvee (Tallinna Lasteaed Mooniõied).

Õppeaasta oli rikas ka uute õppeasutuste loomise poolest. Asutatud on kaks uut lasteaeda – Tallinna Lotte Lasteaed ja Tallinna Veerise Lasteaed, ning üks huvikool – Tallinna Tondiraba Huvikool. On olnud ka lasteaedade ja koolide ühendamisi. Tulevaks õppeaastaks valmivad uued õppehooned Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastmele ning Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumiosale. Praegu on Tallinnas kokku 59 munitsipaalüldhariduskooli, 128 lasteaeda ja 9 huvikooli.

Mõeldes suvel toimuvale koolinoorte laulu- ja tantsupeole kinkis linn kõigile munitsipaallasteaedadele Etno komplektid, mis koosnesid stiliseeritud rahvariietest ja kraaplaudadest ning mille valmistajaiks olid Tallinna õpilased. See on heaks üleminekuks lõppevalt õppeaastalt toredale suvepuhkusele, mis täidab Tallinna laulu, tantsu ja kümnete tuhandete peolistega kõikjalt Eestist.