04.07.2019

Tähelepanu! Alates 1. juulist ootame ettevõtlusametile esitatavaid arveid e-arvetena

1. juulil 2019 jõustus raamatupidamise seaduse muutmise seadus, millega e-arvete kasutamine muutus avalikule sektorile kohustuslikuks.

Tallinna linna e-arve info, juhendid, kontaktandmed, arvelduskontod ja viitenumbrid leiab Tallinna linna kodulehelt.

Uudise rubriigid: