05.10.2018

Tähelepanuks Tallinna ühistranspordi kasutajatele

Alates 2019. aasta 01. jaanuarist jõustub uus rahvastikuregistri seadus

Tähelepanuks Tallinna ühistranspordi kasutajatele

Alates 2019. aasta 01. jaanuarist jõustub uus rahvastikuregistri seadus. Olulise muudatusena kaotavad registris kehtivuse ainult linna ja linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega kirjas olevate isikute elukoha andmed. See tähendab, et rahvastikuregistrisse kandmiseks peab isik esitama selle elukoha täpse aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab. Võimalike arusaamatuste vältimiseks palume isikutel, kes kasutavad Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigust, kontrollida oma elukoha andmeid rahvastikuregistris.

Tallinna Transpordiamet