02.11.2020

Tähetorni tänav avatakse liikluseks

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel teostatud Tähetorni tänava, Paldiski maantee ja Kadaka puiestee vahelise lõigu ning Veerme tänava rekonstrueerimistööd on lõpetatud ning tänav avatakse õhtuseks tipptunniks.

Tööde eesmärgiks oli jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine, puuduvate jalg- ja kergliiklusteede rajamine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine. Rekonstrueeritud tänavalõigu kogupikkus on 2,8 kilomeetrit.

 „Üks meie olulistest magistraalteedest, mida nõmmekad tihedalt kasutavad, sai kaasajastatud ja võimaldab edaspidi turvaliselt liigelda jalgsi ja jalgrattaga,“ lausus Nõmme linnaosavanem Grete Šillis. „Piirkonna lapsevanemad saavad nüüdsest rahuliku südamega saata lapsi kooli ilma, et peaksid kartmata ohtlikku teelõiku.“

Ehitustööde käigus rajati Kadaka tee ja Lääne-Tallinna kergliiklustee vahelises lõigus äärekividega piiritletud asfaltbetoonkattega kahesuunaline 1+1 sõidureaga sõidutee kogulaiusega 6 kuni 6,5 meetrit. Liikluse rahustamiseks rajati lõigule 3 künnist. Lisaks rekonstrueeriti kõikide erakinnistute juurdepääsud. Tänava paaritute numbritega aadresside poolsele küljele rajati betoonkivikattega jalgtee laiusega 1,5 kuni 2 meetrit. Projektdokumentatsiooni koostamisel on lähtuti vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Paldiski maantee ja Lääne-Tallinna kergliiklustee vahelises lõigus rajati äärekivideta asfaltbetoonkattega kahesuunaline 1+1 sõidureaga sõidutee kogulaiusega 7,5 meetrit. Olemasoleva Veerme tänava ning perspektiivsete Härgmäe ning Aia tänavate ristmikud on lahendatud ringristmikena. Tänava paaris numbritega aadresside poolsele küljele rajati asfaltbetoonkattega kergliiklustee laiusega 3,5 meetrit. Kergliiklustee ühendatakse olemasoleva Lääne-Tallinna kergliiklusteega. Rajatud kergliiklustee pikkus on kokku 1,8 kilomeetrit.

Veerme tänavale rajati äärekivideta asfaltbetoonkattega kahesuunaline 1+1 sõidureaga sõidutee kogulaiusega 7,5 meetrit. Tänava mõlemale küljele rajati asfaltbetoonkattega kergliiklustee laiusega 3 meetrit.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeriti tänavate alused vee- ja kanalisatsiooni trassid ja lahendati sadevee ärajuhtimine. Tänavale rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning  ülekäiguradade erivalgustus. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldati ülekäiguradadele braikivid.

Ehitustöid teostas AS TREV-2 Grupp. Projektdokumentatsiooni koostas AS K-Projekt. Ehitustööde lepinguline maksumus oli ca 4,2 miljonit eurot, millest 192 000 euro ulatuses oli ehitustööde kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.

Uudise rubriigid: