16.11.2021

Tähistasime rahvusvahelist sallivuspäeva

Aastal 1995 kuulutas UNESCO 16. novembri rahvusvaheliseks sallivuspäevaks. Päeva eesmärgiks on teadvustada hooliva, sõbraliku, üksteist arvestava ja kaasava keskkonna tähtsust. Selline keskkond toetab sallivate, julgete, hoolivate ja austavate laste kujunemist ja aitab kaasa turvalise õhkkonna loomisele.

Sallivuspäeva raames toimusid rühmades mängulised lõimitud õppetegevused.
Tegevustes kasutati aktiiv-, avastus-, probleemõpe meetodeid, "Kiusamisest vabaks" programmi elemente, digivahendi (puutetundlik tahvel).
Sallivuspäve.jpg