17.11.2020

Täiendavad piirangud COVID-19 viiruse tõkestamiseks kauplustes, kaubanduskeskustes ja toitlustus- ning meelelahutusasutustes

Alates 16.11.2020 kehtivad täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kauplustes, kaubanduskeskustes ja toitlustus- ning meelelahutusasutustes.

Kauplustes ja kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides kehtib nn 2+2 reegel – külastajatel on lubatud liikuda üksi või kahekesi, hoides teistest külastajatest vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusasutustes kehtib nn 10+2 reegel - koos viibida ja liikuda võib kuni 10 külastajat tingimusel, et teiste külastajatega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad. Toitlustusettevõtete omanikud peavad looma nõude täitmiseks vajalikud võimalused, paigutades lauad piisava vahemaaga.

2+2 ja 10+2 piirangud ei kehti juhul, kui vajalikke tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada (näiteks ruumides, mille suurus seda ei võimalda) ja perekondade puhul, olenemata pereliikmete arvust.

Kauplejad peavad tagama, et külastajad ei viibi kella 00.00-st kuni 06.00-ni toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Meelelahutusasutused peavad olema suletud kella 00.00-st kuni 06.00-ni ja lahtiolekuaegadel ei tohi täituvus ületada 50%.

Kauplustes, kaubanduskeskustes, toitlustus- ja meelelahutusasutustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Tanklad võivad kaubelda ööpäevaringselt, kuid toidu ja jookide tarbimine klientidele tankla siseruumides on keelatud kella 00.00-st kuini 06.00-ni.

Juhime tähelepanu, et jätkuvalt kehtib piirang, mille kohaselt ei ole alkohoolseid jooke lubatud müüa kella 00.00-st kuni 10.00-ni.

Vabariigi Valitsuse õigusaktid, millega on kehtestatud piirangud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks, on leitavad Riigi Teatajast.

Uudise rubriigid: