17.11.2017

Taime Lasteaias aiarühmades tähistati isadepäeva!

Koos isadega tantsiti laulu- ja ringmänge. Koos tegutsemine oli lastele vahva ja pakkus lõbu ka isadele. Tänusõnad kõigile tublidele osalejatele!