10.10.2017

Täiskasvanud õppija nädal 2017 „Õppimine seob põlvkondi“

19.–26. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mis seekord, keskendudes põlvkondade järjepidevusele, kannab pealkirja „Õppimine seob põlvkondi“.

TÕNi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.

17. oktoobril 2017 tunnustatakse Tallinna raekojas Tallinna aasta õppijaid, koolitajaid ja teisi täiskasvanuõppega seotud tegijaid (vt Täiskasvanud õppija nädal 2017 – aasta õppijate tunnustamine Tallinna raekojas).

Ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline põlvkondade järjepidevus, mis tagab kultuuri, keele ja traditsioonide jätkumise. Teisalt on kiirelt muutuvas maailmas edukad need, kes suudavad ajaga ja tehnoloogia arenguga kaasas käia. Meil kõigil on oskusi, mis on väärt jagamist.

2017. aasta on oskuste aasta, mis väärtustab (kutse)oskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Selle aasta sõnum on, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta, tähelepanu pööratakse oskuste omandamise ja täiendamise võimalustele. Eesmärk on julgustada noori senisest enam langetama valikuid praktilisi oskusi pakkuvate erialade kasuks, samuti innustada täiskasvanuid oma oskusi täiendama ning uusi omandama. Kui vanem põlvkond saab noortele edasi anda kultuuritraditsioone, sealhulgas praktilisi käsitööoskusi, siis noorema põlvkonna pärusmaa on õpetada vanematele igapäevaelu korraldamist kergendavaid digioskusi. Üksteisele õpetamine lähendab põlvkondi ja üksteiselt õppimine rikastab kõiki osalisi.

Käesoleva aasta TÕNi üleskutse „Õppimine seob põlvkondi“ annab kõigile võimaluse jagada üksteisega oma kogemusi, õppida igapäevaeluks uusi oskusi ning tunda rõõmu koosolemisest- ja tegemisest.

Info saamiseks oma maakonna TÕNi tegevustest või oma ürituse lisamiseks tegevuskavasse pöördu maakonna koordinaatori poole.

TÕN 2017 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

TÕN 2017 sündmuste kalender

Lisainfo:

Viivi Lokk
TÕN Tallinna koordinaator
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
6404549, 5201284
viivi.lokk@tallinnlv.ee  

Uudise rubriigid: