27.09.2016

Täiskasvanute gümnaasiumide õppijate saadikute seminar

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad osalesid 16.–17. septembril 2016 „Täiskasvanute gümnaasiumide õppijate saadikute seminaril“ Õpetajate Majas.

Seminaril pöörati tähelepanu õppijate saadikute suhtlemismeisterlikkuse arendamisele kaasõppijate toetamisel. Ühtlasi tutvustati täiskasvanud õppija õiguslikke võimalusi nii õppepuhkuse, ravikindlustuse, õppetoetuse ja teistel teemadel. Korraldati hulgaliselt rühmatöid ja -arutelusid.

Pika ja informatiivse päeva lõpetuseks korraldasid Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi õpilased seminari korraldajatele ja saadikutele ekskursiooni Tallinna vanalinnas, mis päädis oma kooli tutvustamisega.

Õppijate saadik on vabatahtlik, kes pakub kaasõppijatele tuge, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadik oskab olla heaks kuulajaks ja nõustajaks ning vajadusel õigete kontaktide vahendajaks. Õppijate saadikute tegevuse eesmärk on toetada õppijate toimetulekut, mille tulemusena loodetavasti väheneb õppijate koolist väljalangemine.

 

Robert Ossipov
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor

Uudise rubriigid: