24.10.2018

TalTech ja Tallinna 21. kool ajavad inseneriasja põnevaks

Tehnikaülikooli (TalTech) insenerid on leiutanud kooliõpilaste jaoks töötoad, kus tehakse käepärastest asjades seadmeid, mis tööle hakkavad.

Selliste töötubadega tutvustatakse põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele inseneriametit ja karjäärivõimalusi praktilisel ja lõbusal viisil, et murda müüti inseneri- ja reaalade keerukusest.

Just sel eesmärgil valmis ka Tallinna 21. kooli algatusel projekt „RAKETT 21“, mis osales Tallinna haridusameti loodus- ja täppisteaduste projektikonkursil ning mida haridusamet ka tunnustas ja rahastas. Projekt toetab õpilaste karjäärivalikuid ja koostöö Tallinna tehnikaülikooliga loob andekatele õppuritele enim arenguvõimalusi.

Projekti esimene etapp – töötoad TalTechi tudengite ja õppejõudude juhendamisel –, toimus 19.-20. oktoobril Jäneda mõisas, osalejateks 21. kooli gümnasistid ja 9. klassi õpilased.

Selliseid inseneride töötubasid on TalTechi teadlased ja üliõpilased valmis pakkuma ka teistele Eesti koolidele. Reaalse elu olukordi näitlikustav töötubade maraton pakub õpilastele väljakutseid ja hasarti ning praktilist kogemust, seda peegeldavad ka nende nimetused: „Teeme ise fotoelemendi ja tuvastame materjale“, „Ruumihüpe – paberilt pärisellu“, „Elektri üleküllus“, „Energia“, „Ehitusinseneri tihe tööpäev“ ja „Tootearendus ja robootika“.

Tallinna 21. kooli õpilased kinnitasid, et nad ei ole kogu kooliaja jooksul ühe koolitusega saanud nii paljudest erinevatest valdkondadest praktilisi kogemusi. Ja õpilasi oli nii reaal- kui ka humanitaarkallakuga klassidest. Töötubasid juhendanud TalTechi teadlasi ning üliõpilasi rõõmustas ja üllatas õpilaste hasart, leidlikkus ja nutikus ning nemadki said taas kinnitust, et vigade tegemine viib uute lahendusteni, kui vaid osata vigadest õppida. Professor Lauri Kütt võtab selle kokku lauses: „Juba väikesed lapsed teavad, et teadmiste ammutamine algab lammutamisest.“

Ühine meisterdamine tõi välja ka muud. Näiteks sai tagasihoidlikust õpilasest liider rühmas, kus oli vaja välja tulla uudse idee või lahendusega. Mitmed suurepäraste teoreetiliste teadmistega koolijütsid mõistsid, et on vaja ka oskust neid teadmisi igapäevastes olukordades rakendada ja mõnikord on vaja lisada veel „midagi“. Ja muidugi said osalejad oluliselt parema ettekujutuse sellest, kui tähtis on reaalainete õppimine ning kuidas seostada neid teadmisi, et tuleviku tööelus paremini hakkama saada.

„RAKETT 21“ said võimalikuks tänu TalTechi ja Tallinna 21. kooli koostööleppele, mille eesmärk on populariseerida kooliõpilastele tehnoloogia-, loodus- ja täppisteadusi.

Suur tänu rahalise toe eest töötubade väljatöötamiseks ning teoks tegemiseks Tallinna haridusametile!

Projekt „RAKETT 21“ jätkub kuni õppeaasta lõpuni, ees on insenerierialasid tutvustavate ettevõtete külastused, iseseisvate ülesannete lahendamine ja töötoad, esimene meeskondlik võistlus ETV sarja „Rakett 69“ eeskujul toimub jaanuaris.

TalTechi sisseastumine on aastaringne ning algab 1. novembril. Vaata lisaks teejuht.ttu.ee

 

Maarika Paun, Tallinna 21. kool
Krõõt Nõges, TalTech

Uudise rubriigid: