24.08.2021

TalTechi targa linna mõttetalgutel otsitakse roheinnovatsioone

24. augustil toimuvatel mõttetalgutel arutavad TalTechi teadlased ja Tallinna linna esindajad, kuidas hoonete energiatõhususe, liikuvuse, keskkonnahoiu ja ringmajanduse kaudu Tallinna senisest oluliselt rohelisemaks muuta, tehes seda võimalikult teaduspõhiselt ja innovatiivselt.

Mõttetalgud avasid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja TalTechi rektor Tiit Land ning inspiratsioonikõnega esineb Milla Bruneau, kes vahendab Soome linna Lahti Euroopa roheliseks pealinnaks olemise kogemusi.    

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinnale oluline teadmispõhiste otsuste langetamine linna planeerimises ja erinevate valdkondade arendamises. „Selleks, et toetada Tallinna pidevat muutumist jätkusuutlikuks linnaks, mis tõmbab talente oma elu- ja töökeskkonnaga, on tähtis teha tihedat koostööd ülikooliga. Just Tallinnas asub Eesti ainuke tehnikaülikool ning seda võimalust tuleb mitmekesisemalt linna arengusse integreerida,“ ütles Kõlvart. Linnapea lisas, et koostöös tehnikaülikooliga alustati möödunud aastal isejuhtivate sõidukite katsetamist Kadrioru pargis ja TalTechi linnakus, töötatakse välja hoonete energiatõhususe ja sisekliima mõõtmise platvormi, linnaruumi rohetaristu 3D-modelleerimise platvormi ja nõudepõhise liikuvuse arendamise võimalusi.

„Innovatsiooni käivitamiseks peame olema valikutega ajast ees, sest meie tänased otsused omavad mõju alles viie ja rohkema aasta pärast. Selleks oleme ühendanud jõud Tallinna linnaga ning otsime koostöös lahendusi, kus on võimalik leida teadusele väljundeid läbi uute tehnoloogiate rakendamise erinevates elusfäärides. Näiteks hoonete energiatõhususes, liikuvuses, keskkonnahoius ja ringmajanduses,“ rääkis TalTechi rektor Tiit Land.

Mõttetalgutel otsitakse ühisosi ning lahendusi valdkondadele nagu säästev liikuvus, kaasaegne linnaruum, hoonete energiatõhusus, energiainnovatsioon linnas, ring- ja jagamismajandus, teadmussiire, muutuste juhtimine, kliimakindlate lahenduste saavutamine ning kriisivalmidus ja kriisikommunikatsioon.

Inspiratsiooniettekannet saab otseülekandena jälgida siit. Kell 16 saab jälgida kokkuvõtteid ja ettekandeid siit.

Tallinn on üks neljast 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalistidest. Linn on seadnud eesmärgiks viia läbi rohepööre kõigis valdkondades, et luua parema keskkonna ja linnaruumiga roheline linn. 

EGC_logo_Tallinn_Finalist .png