05.05.2018

Talgupäev

Juba teist aastat on lasteaias hoolekogu eestvedamisel läbi viidud talgupäeva. Sellel kevadel langes talgupäev kokku üle-eestilise Teeme ära talgupäevaga. Ilus ilm meelitas kohale rohkelt talgulisi ning tuldi ikka koos peredega! Kaasa võeti erinevaid tööriistu, mida planeeritud töödeks vaja. 

Suured ja väikesed abilised jõudsid üheskoos palju korda saata! Igaüks leidis endale jõukohase ja sobiliku töö. Uuendati puidust piirdeaedu, korrastati põõsaid ja pügati puid, riisuti õueala, vahetati liivakastides liiva, pesti aknaid, värviti mängumaja. 

Tänu headele abilistele sai lasteaia õueala kaunimaks ja turvalisemaks! Suur-suur aitäh!