14.04.2021

Tallinlased saavad esitada esimese haiguspäeva toetuse taotlusi

Tallinna linn maksab tallinlastele esimese haiguspäeva eest toetust 30 eurot, hüvitise taotlusi saab esitada tänasest linna e-teeninduses pärast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Esimese haiguspäeva toetust saab küsida tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel.

Abilinnapea Betina Beškina tõdes, et kui esialgu oli kavas alustada taotluste vastuvõttu homsest, 15. aprillist alates, siis jõuti e-teeninduse vajalike rakendustega varem valmis. „Tallinna linn maksab oma elanikele esimese haiguspäeva eest 30 euro suurust toetust, et innustada haigestunud inimesi võimalikult vara ehk esmaste haigustunnuste tekkimisel haiguslehte võtma. Nii saame pidurdada viiruse levikut ja samas tagada ka linlastele kindlustunde igapäevaseks toimetulekuks,“ märkis Beškina. „Esialgse plaani järgi maksame esimese haiguspäeva eest tallinlastele toetust aprillikuu lõpuni, kuid vajadusel oleme valmis meedet pikendama.“

Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks, taotlust saab esitada linna e-teeninduses pärast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Avatud või veel pooleliolevale haiguslehe alusel taotlust esitada ei saa. Süsteem kontrollib taotleja elukoha andmeid rahvastikuregistrist ja töövõimetuslehe andmeid haigekassa infosüsteemist ning seejärel maksab linn hüvitise välja.

E-keskkonda saab siseneda riigi autentimisteenuse kaudu: ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga.Kõrget nakatumisriski silmas pidades, palutakse kasutada e-teenindust, kui see ei ole aga võimalik, siis saab taotluse esitada ka e-kirja teel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis. E-kirjaga esitatud taotlus peab olema allkirjastatud digitaalselt.

Haigekassa andmetel alustatakse Tallinnas keskmiselt ühes kuus 25 000 töövõimetuslehte. Esimese haiguspäeva toetusmeede kõigile Tallinnas registreeritud töötajatele läheb linnale maksma 750 000 eurot.

 

Uudise rubriigid: