06.02.2019

Tallinlaste ühistranspordi kasutamine kasvas kümnendiku võrra

Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringust selgub, et võrreldes eelmise aastaga on ühistranspordi kasutamine kasvanud 10 protsendi võrra ja ühistranspordi korraldusega on rahul 83 protsenti ühistranspordi kasutajatest.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul annab rahulolu-uuring üldjoontes positiivse tagasiside ettevõtte tehtud tööle, kuid aitab paika panna prioriteedid, et ühistranspordi kasutajate hulka ka edaspidi stabiilselt kasvatada. „Kõige tähtsamad ülesanded on ettevõtte sõidukipargi kiire uuendamine, senisest veelgi paremini puhtuse tagamine ühistranspordis ning koostöös Tallinna Transpordiametiga olemasolevate liinide tihendamise ja uute liinide välja töötamise osas,“ selgitas Boroditš, kelle sõnul on juba käesoleval aastal oodata olulist edasiminekut kõigis kolmes valdkonnas. Tema sõnul ostab ettevõte tänavu 100 uut keskkonnasõbralikku gaasibussi ja investeerib üle miljoni euro pesulaseadmetesse, et parandada busside pesemisvõimekust nii seest- kui ka väljastpoolt.

 

Investeeringute tulemuslikkust ühistranspordis kinnitab ka äsja valminud uuring, millest selgub, et eriti hindavad tallinlased trammiliikluse taristu ja veeremi uuendamiseks tehtud investeeringuid. Trammiliiklusega on rahul 88 protsenti kasutajatest, bussidega 81 protsenti ning trollidega 59 protsenti. „Kuigi ka trammiliiklust on kavas edasi arendada hankides uusi tramme ja planeerides uusi liine, tuleb panustada ka busside ja trollibusside arengusse,“ ütles Boroditš. „Näiteks trollide puhul on tänane madalam rahulolu arusaadav sest sõidukipark on vanem, kuid koostöös Eesti Energiaga loodame juba lähiaastatel tuua Tallinna tänavatele elektribussid, mis peaks ka selles osas rahulolu parandama.“

 

Samuti selgus uuringust, et ühistranspordi korraldusega Tallinnas on rahul 83 protsenti linnaelanikest ning rahulolematuid on 6,3 protsenti. Boroditši sõnul üldise rahulolu kõrval oluline, et suurimat rahulolematust väljendasid just harvad trammi ja bussikasutajad. „Ilmselt viitab see vajadusele teha koostööd transpordiametiga, et pakkuda linlastele juba lähiajal välja uusi ühistranspordiliine.“

 

Turu-uuringute AS on Tallinna Linnatranspordi tellimusel uurinud ühistranspordi kasutajate hoiakuid alates 1999. aastast. Käesoleval kümnendil on rahulolu Tallinna ühistranspordiga pidevalt tõusnud. Kui 2010. aastal hinnati üldist rahulolu ühistranspordiga 3,6 palliga, siis 2015. aastal jõudis esimest korda üle nelja palli ning tänavu on uuringutest seni kõrgeim hinnang 4,15 palli.

 

Küsitlus viidi läbi 31.10 - 18.11 2018 valimiga 500 Tallinna elanikku. Küsitluspunktid valiti vastavalt piirkondade asustustihedusele. Leibkondade valikul võeti aluseks etteantud stardiaadress valimipunktis. Valimi küsitlustulemused on kaalutud vastavusse riiklike statistikaandmetega Tallinna elanikkonna soolise ja vanuselise jagunemise kohta ning piirkondade proportsioonidega.

 

Lisainfo ja küsimused:

Kaarel Kutti

Avalike suhete osakonna juhataja

Tallinna Linnatranspordi As

 

Uudise rubriigid: