03.01.2022

Tallinlastele säilib praegune lasteaia kohatasu määr

Tallinna Linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku muuta volikogu määrusi ja mitte tõsta tallinlastest koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra.

Töötasu alammäära kasvuga tõuseb 2022. aastast lasteaia kohatasu seniselt 71,25 eurolt 79,79 eurole, kuid tallinlastele jääb kehtima praegune kohatasu suurus ehk 71,25 eurot ning selle kasvu ehk 8,54 eurot katab linn toetusena. 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele kaetakse muud kulud linnaeelarve vahenditest ja osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Vastatavalt Tallinna Linnavolikogu 2015. aasta määrusele on vanemate poolt kaetava osa määraks kehtestatud Tallinnas ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel. Seega jääb Tallinna elanikule vanema osa ühe lapse kohta jätkuvalt 71,25 eurot kuus.

Pikemalt saab lugeda Tallinna Haridusameti kodulehelt.