14.05.2019

Tallinn 2021+ arengukava kavand on valmis ja avatud kõigile kaasamõtlemiseks

Linna strateegiaüksuse eestvedamisel koostati Tallinna uue arengukava kavand, mis võimaldab kõigil linnaelanikel avaldada arvamust sellest, kuidas kujundame Tallinna alates 2021. aastast.

Arengukava kavand on osa uue arengukava loomest, mis toimub käsikäes linnakodanikega. Kavand on mõeldud arutelupaberina, et selle aasta jooksul koguda linnaelanike arvamusi lõpliku arengudokumendi koostamiseks. Kavandiga saab tutvuda aadressil  http://arengukava-kavand.tallinn.ee/

Lähiajal on võimalik anda kavandile vahetut tagasisidet linlastele suunatud töötubades TALLINNA TULEVIK 2021+. Lisaks kutsume kõiki linlasi andma tagasisidet ka kirjalikult https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje. Tagasisidekorje kestab kuni 17. novembrini 2019. Tagasisidet ootame nii arengukava koostamise protsessile kui ka dokumendi vormile ning sisule. Kuigi tagasiside andmise veebileht on eesti keeles, võib oma mõtteid edastada ka vene, inglise ja soome keeles. Oma mõtteid võib saata ka meiliaadressile strateegia@tallinnlv.ee .

Kõik laekunud mõtted vaatab üle strateegiaüksus ja tagasisidet antakse tervikuna hiljemalt augustikuu lõpuks.

Mõtle kaasa linna eesmärkidele ja visioonile!

See on meie kõigi asi!

Räägi kaasa!

Foto: R. Jurkatam