04.07.2018

„Tallinn Väike“ jaamahoone esine, Juurdeveo ja Türi tänav lähevad remonti

Esmaspäeval, 9. juulil alustatakse Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse. Juurdeveo tänava Pärnu maantee ja Türi tänava vahelise lõigu ja Türi tänava Juurdeveo tänava ja Saku tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Tööde mahus korrastatakse ka muinsuskaitse aluse „Tallinn-Väike“ jaamahoone esine ala kus eraldatakse jalakäijad ja jalgratturid mootorsõidukitest ning korraldatakse sõidukite ja taksode parkimisvõimalus. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 15. oktoober.

Rekonstrueerimistöid teostatakse etapiviisiliselt ning I etapis teostatakse töid ajavahemikul 09.07.18 – 09.08.18 Juurdeveo tn (lõigus Pärnu mnt – Keava tn) ning Türi tn ja Saku tn ristmikul. Tööde teostamisel Juurdeveo tänaval (lõigus Pärnu mnt – Keava tn) ning Türi tn ja Saku tn suletakse tänav tavaliiklusele. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse juurdepääs.

Rekonstrueerimistööde mahus rajatakse Juurdeveo tänavale asfaltkattega ühesuunaline sõidutee (laius 3,45m). Sõidutee servadesse tähistatakse jalgrattarajad (paaritute numbritega majade poolsel küljele laiusega 1,50 m ja paarisnumbritega majade poole laiusega 1,20m). Jalgratastele hakkab tänaval kehtima kahesuunaline parempoolne liiklus. Juureveo tänava paarisnumbritega poolsele küljele rajatakse sõiduteega paralleelsed parkimistaskud (27 kohta). Tänava mõlemale poolele rajatakse betoonkivikattega kõnniteed miinimumlaiusega 2 meetrit. Liikluse rahustamiseks rajatakse Juurdeveo tänavale Türi tn, Kauba tn ja Keava tänavale tõstetud ristmikud. Ülekäiguradadele rajatakse äärekivid kõrgusega 2 cm ja kinnistute sissepääsuteedele rajatakse äärekivid kõrgusega 4 cm. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus. Vaenägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavatele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Türi tänavale rajatakse kahesuunaline asfaltkattega sõidutee (sõiduraja laius 3,25m). Tänava paarisnumbritega poolsele küljele rajatakse tänavaga ristisuunalised parkimiskohad (75 kohta). Paaritute numbritega majade poolsele küljele rajatakse 11 pikisuunalist parkimiskohta. Tänava mõlemale küljele rajatakse asfaltkattega kõnniteed miinimumlaiusega 1,2 meetrit. Liikluse rahustamiseks rajatakse Türi tn 5 esisele künnis. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus. Vaenägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavatele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse Türi tänava AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik. Rekonstrueeritavate tänavate kogupikkus on ca 1 km. Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas KLM Projekt OÜ. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde lepinguline kogumaksumus on ca 1,7 miljonit eurot.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Uudise rubriigid: