12.10.2017

Tallinn alustas sotsiaalteavitusega „Tolm tapab“

Seoses rehvivahetushooaja lähenemisega alustas Tallinna linn käesoleval nädalal linna digiekraanidel taaskord kampaaniaga „Tolm tapab“, millega juhitakse tähelepanu naastrehvide kasutamisega seotud negatiivsetele mõjudele. Kampaania soovitab eelistada lamellrehve, kuna naastrehvid tekitavad suurel hulgal tervisele ohtlikku tolmu.

 Tallinnas valitsevad ilmastikuolud ja teehoolduse tase välistavad naastrehvide kasutamisega kaasnevad eelised, paljud euroopa riigid on keelanud või piiranud naastrehvide kasutust seoses mitmete negatiivsete faktoritega:

Oht tervisele - Helsingi linna ehitusameti eesvedamisel aastatel 2011-2013 läbi viidud uurimisprogrammi NASTA 2011-2013 „Lamellrehvide kasutamisega parem õhukvaliteet – liiklusohutust halvendamata“ kohaselt on tänavatolm seotud tõsiste tervisekahjustustega. Naastrehvide kasutamisest tuleneb 75% pealinnapiirkonna tänavatolmust ning tuvastatud on seos õhu tahkete osakeste sisalduse ja tervisemõjude vahel. Uuringu kohaselt on tänavatolmu sissehingamine seotud ka sagenenud hingamisteede- ja südamehaigustest tingitud haiglaravile sattumise ning koguni enneaegse surmaga. Samuti põhjustab tänavatolm silmade ja hingamisteede ärritust ning laste astmat. Praeguse naastrehvide kasutuse juures tekib igalt tänava kilomeetrilt talvehooajal 300kg tolmu, arvestades kogu tallinna teedevõrku on seda 320 tonni hooajal.

Negatiivne mõju teekatetele mis mõjutab liiklusohutust – naastrehvide kasutamise tagajärjel tekkinud roobastesse kogunev vesi võib põhjustada vesiliugu ja juhitavuse kaotamist.

Naastrehvide liiklusohutus – meie kliimas ja teehoolduse taseme juures esineb linnatingimustes kõige sagedamini soolamärga teekatet, mis rehvivaliku olulisima parameetrina eeldab rehvide head märjal teel haardumuse omadust. Sageli otsustatakse naastrehvide kasuks just lühema pidurdusmaa pärast, kuid unustatakse, et seda testitakse jäistes tingimustes. Märjal või kuival asfaldil aga naastrehvi haarduvuse eelised puuduvad.

 

Koostas

Tarmo Sulg