06.09.2019

Tallinn asub taas toetama erahuvikoole

Tallinna Linnavolikogu otsusel hakkab linn taas toetama erahuvikoole. Toetuse taotlemise avaldusi võetakse vastu 15. oktoobrini 2019.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn erahuvikoole toetades pakkuda lastele ja noortele võimalikult mitmekesist huviharidust. „Meie eesmärk on laiendada õppevõimalusi eelkõige looduse, tehnika, muusika ja kunsti ja üldkultuuri alal. Need on valdkonnad, mis toetavad ühtlasi ka üldhariduses püstitatud eesmärke,“ ütles Belobrovtsev. „Erahuvikoolid täiendavad haridusmaastikku kindlasti ning loodame, et linna toel saavad nende teenused kättesaadavaks veel rohkematele lastele.“ Tallinn toetas erahuvikoole ka aastatel 2005–2009.

Erahuvikoolid (va spordikoolid) saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui nad on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ja seal õpib vähemalt sada õpilast vanuses 7–19, kelle elukoht on Tallinn. Toetust taotleval erahuvikoolil peab olema haridus- ja teadusministri antud koolitusluba, tal ei tohi olla maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele.

Tallinn maksab toetust erahuvikoolidele toetust õpetajate tööjõukulu ja õppevahendite kulude katmiseks. Toetuse suuruseks on vastavalt õpilaste arvule 6000–17 000 eurot, see makstakse välja üks kord aastas.

Toetuse saamiseks peab tuleb erahuvikoolil hiljemalt 15. oktoobriks 2019 esitada Tallinna Haridusametile vastav taotlus, kuhu on märgitud õpilaste arv 10. oktoobri seisuga. Järgnevatel aastatel tuleb taotlus esitada ajavahemikul 5.–10. jaanuar.

Toetuse maksmise aluseks on Tallinna Linnavolikogu kehtestatud Erahuvikooli toetuse andmise kord. Taotluse vorm on leitav Tallinna Haridusameti kodulehelt


Lisainfo:
Andres Vakra
Juhtivspetsialist
Hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
640 4977, 513 3408
andres.vakra@tallinnlv.ee

  

 

Uudise rubriigid: