08.04.2021

Tallinn hakkab juhtima Euroopa linnade kestliku arengu projekti

Linnavolikogu kiitis tänasel istungil heaks Tallinna osalemise juhtpartnerina rahvusvahelises projektis, mis erinevate kohaliku tasandi kogemuste ja heade praktikate jagamise kaudu arendab Euroopa linnade võimalusi ellu viia kestliku arengu eesmärke.

Projekti „Kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades – SDGs in cities“ juhtpartneri roll annab Tallinna linnale ainulaadse võimaluse tutvustada Tallinna arengustrateegiat ja rohepöörde alaseid tegevusi kestliku arengu võtmes kõrgel rahvusvahelisel tasemel.

Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimehe Andres Kollisti sõnul on ÜRO tasemel kokku lepitud kestliku arengu raamistik ja alameesmärgid, millest Tallinna kontekstis saab esile tõsta jätkusuutliku energia, kliimamuutuste vastased meetmed ning tervise ja heaolu valdkonnad. „Kindlasti annab juba sellise konsortsiumi juhtimine linnale kogemusi, kuid rõhutada tuleb veel sedagi, et plaanide tegemise tulemusena jõutakse ka praktiliste tegevusteni, mis toetavad Tallinna rohelise pealinna eesmärkide elluviimist. Lisaks ulatuslikule koostöökogemusele koostatakse linnale kestliku arengu teekaart, mis seotakse arengustrateegiaga „Tallinn 2035“,“ lisas Kollist.

Ka Tallinna linnavolikogu aseesimehe Mart Luige hinnangul on Tallinna eestvedamisel toimuv Euroopa linnade kestliku arengu eesmärkide kaardistamine ja nende ellu viimiseks vajalike kogemuste jagamine kahtlemata tervitatav projekt. „Me kõik tahame ju elada ja ka oma lastele jätta rohelisema, puhtama, inimsõbralikuma ja ressursse säästvama linnakeskkonna. Tallinna linnavolikogu võttis möödunud aasta lõpus vastu arengustrateegia „Tallinn 2035“, mis kirjeldab põhjalikult linna pikka plaani. Tallinnal on tulevikuvisioon, mida jagada teiste Euroopa linnadega ning loodetavasti õpime ka meie sellest projektist uut ja kasulikku,“ ütles Mart Luik.

Projektis osaleb 19 Euroopa linna. Igas partnerlinnas luuakse kohalik URBACT töörühm (Urbact Local Group), mis koondab eksperte nii linnaorganisatsioonist kui väljastpoolt. Töörühmades analüüsitakse ja jagatakse projektis osalevate linnade kogemusi ja hea praktika näiteid kestliku arengu eesmärkide elluviimise kavandamisel. Selle tulemusel koostatakse Tallinna tegevuskava kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks linna tasandil, rakendades kaasavaid ja koosloome meetodeid.

Projekt kestab kuni järgmise aasta detsembrini. Tallinna projekti eelarve on 309 150 eurot: linna omafinantseering on 92 745 eurot, ülejäänud osa katab välistoetus.

Uudise rubriigid: